12-musu-misija

Mūsu misija

GLOBĀLS LĪDERIS

Bureau Veritas misija ir palīdzēt klientiem rast risinājumus, kā samazināt  riskus, uzlabot darbības izpildi un veicināt kļūt inovatīvākiem, būt gataviem kvalitātes, darba drošības, vides aizsardzības un sociālās atbildības izaicinājumiem.

Bureau Veritas pamatvērtības ietver integritāti un ētiku, objektivitāti un validēšanu, fokusējoties uz klientu un drošumu darbā.

Veidojot uzticamu pasauli

Kopš Bureau Veritas dibināšanas 1828.gadā  mūsu kompānijas  vārds bijis sinonīms integritātei – kas ir ļoti būtiski sadarbībai biznesā.  Godīgums un uzticēšanās ir mūsu  biznesa pamatā.  Mūsdienās Bureau Veritas tāpat kā liela daļa pasaules piešķir īpašu nozīmi augsta uzticēšanās līmeņa izveidošanai, saglabāšanai starp kompānijām, klientiem un valsts iestādēm.

BIZNESS - BIZNESAM UN SABIEDRĪBAI

Pašlaik mēs izmantojam savu ilggadīgo un plašo pieredzi, lai mūsu darbs pēc iespējās labāk un vairāk būtu noderīgs sabiedrībai.

Sabiedrības attīstības centienu virzīti, Bureau Veritas pieņem pieaugošās urbanizācijas izaicinājumus, tostarp nepieciešamību radīt drošākas un viedākas pilsētas un infrastruktūru kopumā, kā arī sadzīves un darba apstākļus. Mēs strādājam domājot par prasībām šodien un nākotnē, tai skaitā  prasības drošai un uzticamai lauksaimnieciskai ražošanai. Mēs apzināmies klimata pārmaiņu ietekmi uz mūsu vidi un tieši tāpēc cenšamies nodrošināt cilvēkiem visā pasaulē tīrāku enerģiju, palīdzam mūsu klientiem efektīvāk pārveidot un/vai pārvaldīt esošo infrastruktūru un aktīvus kopumā.. Mēs attīstām digitālos risinājumus, vienlaikus kontrolējot un ierobežojot to radīto risku, kā arī atbalstām inovatīvu materiālu un moderno tehnoloģiju attīstību.

NEIETEKMĒJAMĪBA

Bureau Veritas Certification pamatvērtība un Ētikas kodeksa pamatelements ir neietekmējamība. Tādēļ Bureau Veritas Certification īpašu uzmanību velta jebkāda potenciāla interešu konflikta vadībai, lai nodrošinātu Bureau Veritas Certification auditu un sertifikācijas pakalpojumu neietekmējamību.

Mēs to darām, lai sargātu Bureau Veritas Certification objektivitāti, vērtības un zīmolu, nodrošinātu klientu apmierinātību un izpildītu akreditācijas un citu uzraugošo organizāciju prasības.

Bureau Veritas Certification ir definējusi un ievēro striktu neietekmējamības politiku. Tās īstenošanu uzrauga iekšējās un ārējās neietekmējamības komitejas visā pasaulē.

BUREAU VERITAS UZSĀK JAUNU POSMU

Sabiedrības attīstības centienu virzīti, Bureau Veritas  arvien  ciešāk sadarbojas ar klientiem šodienas būtisko problēmu risināšanā.

Didier-Michaud-Daniel-dyrektor generalny

Didier
Michaud-Daniel,
Chief Executive Officer

"Bureau Veritas jau kopš tās pastāvēšanas sākuma ir palīdzējis klientiem mazināt dažādus riskus, pateicoties mūsu zināšanām kvalitātes, veselības, vides, drošības, privātuma aizsardzības jomā.

Šis process sākās gandrīz pirms 200 gadiem, izveidojot noteikumus jūrniecības biznesam.

Līdz ar pasaules ekonomikas globalizāciju ir uzplaukusi standartizācija un normas. Bureau Veritas kopā saviem ar  klientiem strādā šo prasību izpildes apliecināšanai.

Pēdējā laikā vairāki plaši skandāli dažādās nozarēs, piemēram, pārtikas, auto, ķīmisko vielu, enerģijas un digitālajā nozarē, ir aktualizējuši “caurspīdīguma” un izsekošanas  jautājumus, un tāpēc saasinājuši uzticības jautājumus.

Kā neatkarīga insitūcija Bureau Veritas sniedz savu  ieguldījumu uzticības veidošanā starp uzņēmumiem un cilvēkiem, valdībām, jo uzticēšanās ir pamats, lai mēs visi kopā dzīvotu kā vienota sabiedrība.

Savstarpēji  saistīti procesi pārveido ekonomiku, rūpniecību un globālus jautājumus: pieaugošā urbanizācija, augošā demogrāfija, pāreja uz zaļāku enerģiju, digitāla pārveide, datu aprite, mašīnmācīšanās... Mēs redzam, ka šīs pārmaiņas ietekmē un būtiski pārveido Bureau Veritas seju, kā arī maina veidu, kā mēs risinām savu klientu vajadzības un problēmas. Bureau Veritas  uzsāk jaunu attīstības posmu savā vēsturē, kura  mērķis ir risināt mūsu klientu pašreizējās un jo īpaši nākotnes problēmas.

Bureau Veritas  darbinieki visā pasaulē ar savām zināšanām un profesionālo pieredzi ir mūsu uzņēmuma visnozīmīgākā vērtība mūsu klientu vērtības radīšanā.

Mūsu cilvēki ir lepni, redzot, ka viņu ikdienas darbs  pozitīvi ietekmē miljoniem cilvēku dzīvi visā pasaulē. Bureau Veritas  panākumi ir mūsu cilvēku panākumi. "