co2 peda

News

Bureau Veritas Latvia aprēķina CO2 pēdu VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

17. Mar. 2023

Mēs esam priecīgi paziņot, ka esam aprēķinājuši mūsu klientam “Carbon footprint” par 2021. un 2022.gadu, kas tagad ļauj uzņēmumam apzināt esošo situāciju un uzlikt mērķus, lai samazinātu savu radīto ietekmi.

Mēs esam priecīgi paziņot, ka esam aprēķinājuši mūsu klientam “Carbon footprint” par 2021. un 2022.gadu, kas tagad ļauj uzņēmumam apzināt esošo situāciju un uzlikt mērķus, lai samazinātu savu radīto ietekmi.

Drosmīgi un uzņēmīgi, aprēķinos iekļautas arī vairākas kategorijas no 3.tvēruma (scope 3), kas lielākajai daļai uzņēmumu sagādā grūtības.

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ir visu Vidzemes reģionu aptveroša specializēta ārstniecības iestāde ar profesionāli augsti kvalificētu, daudzveidīgi sagatavotu personālu, kas spēj nodrošināt ārstniecību, aprūpi un rehabilitāciju augstā līmenī pacientiem ar psihiska rakstura saslimšanām. Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša kapitālsabiedrība, kuras viss pamatkapitāls pieder valstij.

Liels paldies pa sadarbību, vienmēr ir prieks strādāt ar klientiem, kas iedziļinās aprēķinu procesā. Lai aprēķini palīdz uzstādīt jaunus mērķus!