41-buvizstradajumu-sertifikacija

Būvizstrādājumu sertifikācija

Kā padarīt būvizstrādājumu atbilstošu starptautiskajām, nacionālajām, specifiskajām prasībām?

Bureau Veritas Latvia piedāvā risinājumus – sertifikāciju, testēšanu, novērtēšanu, lai būvizstrādājums atbilstu noteiktajām prasībām.

KĀDAS IR ATTIECINĀMĀS PRASĪBAS PIRMS BŪVIZSTRĀDĀJUMA LAIŠANAS TIRGŪ, PIEGĀDES?

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 (2011.gada 9.marts)

Šī Regula paredz nosacījumus tam, kā būvizstrādājumus laiž vai dara pieejamus Eiropas Ekonomiskās Zonas tirgū, nosakot saskaņotus būizstrādājumu ekspluatācijas īpašību izteikšanas noteikumus attiecībā uz to būtiskiem raksturlielumiem un par CE zīmes izmantošanu uz šiem izstrādājumiem.

Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība. Ministru kabineta noteikumi Nr.156

Noteikumi Latvijas teritorijā nosaka institūciju, kura veic būvizstrādājumu tirgus (ražošanas un tirdzniecības vietas, būvlaukumi) uzraudzību, kā arī nosaka uzraudzības kārtību, bet būvizstrādājumiem, uz kuriem nav attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (turpmāk – regula (ES) Nr. 305.2011) – arī kārtību, kādā izvirza prasības būvizstrādājuma atbilstībai, pieprasa un saņem būvizstrādājumu paraugus, veic laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes, un gadījumus, kad izdevumus par attiecīgu ekspertīžu veikšanu sedz būvizstrādājumu ražotājs, importētājs vai izplatītājs.

Ceļu Būve

Izplatītākie standarti
Bituminētie maisījumi
 • Asfaltbetons – EN 13108-1
 • Asfaltbetons ļoti plānām kārtām - EN 13108-2
 • Mīkstais asfalts - EN 13108-3
 • Karsti veltņotais asfalts - EN 13108-4
 • Šķembu mastikas asfalts - EN 13108-5
 • Mastikas asfalts - EN 13108-6
 • Porasfalts- EN 13108-7
Virsmas apstrāde - EN 12271
Asfalta virsmas apstrāde ar emulsiju - EN 12273
 • EN 12271 (Bureau Veritas Latvia ir akreditācija uz EN 12273)
Minerālmateriāli
 • Minerālmateriāli bituminētajiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem – EN 13043
 • Minerālmateriāli betonam – EN 12620
 • Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām – EN 13242
 • Minerālmateriāli javai - EN 13139
 • Vieglie minerālmateriāli – EN 13055-1, EN 13055-2
Ielu un ceļu aprīkojums
 • Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. 1. daļa: Stacionāras ceļa zīmes - EN 12899-1
 • Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. 3. daļa: Ceļu signālstabiņi un atstarotāji – EN 12899-3

Un citi piemērojamie standarti.

METĀLAPSTRĀDE

Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana
 • Tērauda konstrukcijas – EN 1090-2
 • Alumīnija konstrukcijas – EN 1090-3
 • Brīvi stāvošie dūmeņi. 7. daļa: Izstrādājumu tehniskie noteikumi cilindriskām tērauda detaļām lietošanai viensienas tērauda dūmeņos un tērauda oderējumos - EN13084-7
Metāla izstrādājumi
 • Auksti presēti metināti dobi konstrukciju profili no neleģētiem un sīkgraudainiem tēraudiem. 1.daļa: Piegādes tehniskie nosacījumi - EN 10219-1
 • Karsti apstrādāti dobi konstrukciju profili no neleģētiem un sīkgraudainiem tēraudiem – EN 10210
 • Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem – EN 10025
 • Alumīnijs un alumīnija sakausējumi. Izstrādājumi slodzi nesošām būvju konstrukcijām. Pārbaudes un piegādes tehniskie noteikumi – EN 15088
Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausējummetināšanai
 • Visaptverošas kvalitātes prasības ISO 3834-2
 • Standarta kvalitātes prasības ISO 3834-3
 • Elementārās kvalitātes prasības ISO 3834-4

Un citi piemērojamie standarti.

ĒKU BŪVNIECĪBA

Betons
 • Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība" LVS 156-1
 • Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība LVS EN 206+A1:2017
Logi un durvis
 • Logi un gājēju zonas ārdurvju bloki – EN 14351
 • Gājēju durvju bloki, rūpniecības, tirdzniecības, garāžu telpu durvis un atveramie logi. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi. Ugunsizturības un/vai dūmu aizsardzības raksturlielumi - EN 16034
 • Iekārta ārējā siena. Izstrādājuma standarts - EN 13830

Siltumizolācijas materiāli un izstrādājumi 

 • Būvniecības vietā formēta keramzīta siltumizolācija - 1.daļa: Specifikācija birstošiem izstrādājumiem pirms iebūves - EN 14063-1

Un citi piemērojamie standarti.

TESTĒŠANA

Bureau Veritas grupas uzņēmumi piedāvā daudzveidīgus testēšanas pakalpojumus, kas domāti visa spektra patēriņu produktu pārbaudēm.

Metināto šuvju nesagraujošā pārbaude
 • Iekšējie un ārējie defekti - EN 17640:2011
 • Testēšana ar magnētiskām daļiņām - ārējie defekti - EN 17638
 • Testēšana ar penetrācijas metodi - ārējie defekti - EN 571-1
 • Vizuāla pārbaude - ārējie defekti - EN 17637
 • Biezuma mērīšana ar ultraskaņu Biezums - EN 14127

Un citi piemērojamie standarti.

CITAS NOZARES

Ieteicams sazināties ar Bureau Veritas Latvia.