47-darba-drosiba-un-vides-novertejumi

Darba drošības un vides novērtējumi un uzraudzība

BIZNESA IZAICINĀJUMS

Mūsdienu biznesa vidē uzņēmumi izjūt arvien lielāku spiedienu ievērot veselības, drošības un vides noteikumu prasības. Arvien biežāk viņi meklē integrētu pieeju šiem jautājumiem, lai samazinātu negatīvos riskus, nodrošinātu izmaksu efektīvu  risku pārvaldību, izvairītos no iespējamām tiesvedībām un aizsargātu sava uzņēmuma/ zīmola korporatīvo tēlu.

RISINĀJUMS

Darba drošības un vides novērtējums (angliski saukts – Health, Safety & Environment)  atbilstības pārvaldības galvenais mērķis ir samazināt uzņēmuma apdraudējuma riskus, tai skaitā, potenciālo tiesvedības riskus. To var sasniegt, pārliecinoties, ka uzņēmums ievēro attiecīgos likumdošanas un citus noteikumus, strādājot konkrētā valstī. Savukārt, Darba drošības un vides uzraudzība (HSE)  palīdz samazināt iespējamo negadījumu skaitu darba vietā. Lai atvieglotu procesu klientiem, Bureau Veritas pastāvīgi uzrauga izmaiņas likumos un veic detalizētus novērtējumus, lai pārbaudītu atbilstību. Labākie prakses piemēri tiek izmantoti kā etaloni citām vietnēm, kurām nepieciešami uzlabojumi šajā jomā.

Kādas ir galvenās priekšrocības?
  • Tiek nodrošināts, lai uzņēmums vienmēr ievērotu attiecīgās valsts noteikumus
  • Samazināti tiesvedības riski, finansiālie zaudējumi
  • Optimizēti ieguldījumi ar atbilstību saistītos jautājumos
  • Uzņēmuma dalīšanās ar labo praksi
  • Uzņēmuma tēla uzlabošana, demonstrējot apņemšanos risināt veselības, drošības un vides jautājumus
MŪSU PIEDĀVĀJUMS

Bureau Veritas sāk ar to, ka tiek izveidota ekspertu komanda, lai nodrošinātu visas klienta vajadzības atbilstoši konkrētā projekta specifikai.  Komanda izstrādā uzraudzības un komunikācijas plānu klienta informēšanai par jautājumiem, kas saistīti ar veselību, drošību un vidi, iekļaujot fiziskas prezentācijas un patstāvīgu atskaitīšanos klientam pēc iepriekš saskaņota darba uzdevuma.

Bureau Veritas pakalpojumu sniegšana sastāv no projekta vadības un vietējās komandas ekspertu apvienošanās. Vietējo ekspertu zināšanas ir neaizvietojamas normatīvo prasību ievērošanā.