26-piegades-un-iepirkumu-uzraudziba

Piegādes un iepirkumu uzraudzība

Bureau Veritas piedāvā piegādes un iepirkumu uzraudzības pakalpojumus visā pasaulē

Biznesa izaicinājums

Mūsdienās, lai iegādātos atbilstošus izejmateriālus vai tehnisko aprīkojumu vienam projektam, ir tipiski piesaistīt vairākus ražotājus no dažādām valstīm. Lai veicinātu ātru un likumdošanai atbilstošu iepirkumu procesu, tā koordinēšanai ir nepieciešams stabils partneris.

Bureau Veritas ir uzņēmums ar unikālu starptautisku tīklu, kas sastāv no vairāk nekā 700 birojiem visā pasaulē un nodrošina ekspertus 140 valstīs. Visi Bureau Veritas eksperti ievēro vienotas noteiktās procedūras, saskaņā ar kurām, neskatoties uz ģeogrāfisko atrašanās vietu, Bureau Veritas  klienti saņem augstas kvalitātes  pakalpojumus.

BUREAU VERITAS RISINĀJUMI

Piegādes un iepirkumu uzraudzība ir viena no galvenajām darbībām, kas nodrošina veiksmīgu projektu izpildi.  Tā ļauj darbiem noritēt kā paredzēts gan laika grafika, gan izmaksu kontroles ziņā, palīdz samazināt kavēšanos un novērst papildus izmaksas, ja produkts netiek piegādāts laicīgi. Tiek veikta secīga kvalitatīva un kvantitatīva parametru analīze visā konkrētā aprīkojuma (produkta/ iekārtas) izgatavošanas laika posmā no pasūtīšanas līdz piegādei. Iekļautie posmi:

  • Pasūtījuma statuss
  • Krājumu un inventāra inventarizācija 
  • Dizaina verifikācija
  • Progress ražošanā
  • Testēšana
  • Iepakojums
  • Sūtīšana un piegāde

Bureau Veritas eksperti veic dažādu ražošanas posmu progresa uzraudzību, lai nodrošinātu kontroli un pārliecību par sagaidāmo ražošanas un piegādes gaitu.

Bureau Veritas nodrošina  precīzu informāciju/atskaites par to, kā noris ražošana un piegāde saskaņā ar prognozēm, tādejādi samazinot nevēlamu kavēšanos, kas varētu ietekmēt projekta termiņus.

KādI ir ieguvumi?

Tiek samazināts neparedzētais vai nevēlamais potenciālās kavēšanās laiks. Samazinās potenciālās produktu trūkumu problēmas, nekavējot tālāko ražošanas procesu vai citu projektu norisi, tai skaitā būvniecības u.c. Trešās puses (Bureau Veritas) pārbaudes nodrošina neatkarīgu ekspertu atskaites.

Bureau Veritas pieeja

Piegādes un iepirkumu uzraudzība uzlabo izpildi un veicina pirkuma līguma veiksmīgu izpildi, aptverot neierobežotu materiālu un pakalpojumu klāstu. Tas uzlabo komunikāciju, nodrošina izmantoto izejvielu atbilstību, kontrolē ražošanas aizkavēšanos, un kalpo kā viena no labākajām kvalitātes nodrošinājuma metodēm būvniecības projektu īstenošanai, lai iekļautos grafikā un izmaksās.

Bureau Veritas galvenais mērķis ir, lai piegāde notiktu noteiktajā datumā un saskaņā ar mūsu Klienta specifikācijām.

Bureau Veritas eksperti apmeklē ražotnes, lai noskaidrotu un apstiprinātu pirmsražošanas, ražošanas un pēcražošanas darbības, veicot vizuālas pārbaudes un intervijas ar darbiniekiem. Tiek novērtēta reālā situācija salīdzinot ar plānoto ražošanas grafiku.

Bureau Veritas Latvia piedāvā  dažādus sadarbības modeļus atbilstoši klienta vēlmēm – sākot ar dažu stundu inspekciju pie vietējā Latvijas ražotāja līdz pilnīgi aptvertai ražošanas procesa kontrolei.