23-naftas-produkti-un-gaze

Naftas produkti un gāze

MAKSIMIZĒT DARBĪBAS EFEKTIVITĀTI, LAI SAMAZINĀTU IZMAKSAS UN RISKUS

Naftas un gāzes nozares pārstāvji pieprasa augstus standartus drošībai un rentabilitātei. Mēs palīdzam klientiem dažādās darbības stadijās uzturēt drošu, efektīvu ražošanu un kontrolēt izmaksas.

JŪSU IZAICINĀJUMI

“Onshore” un “offshore” ražošanas un uzglabāšanas objektiem jābūt drošiem. Lai nodrošinātu drošību, uzņēmumiem ir nepārtraukti jāievieš uzlabojumi un jāinvestē jaunos aktīvos. Tajā pašā laikā nepieciešams nolietotus aktīvus efektīvi pārvaldīt, kad nepieciešams likvidēt droši un ar zemām izmaksām. Šie procesi ir jāvada, ievērojot normatīvos aktus un aizsargājot vidi.

BUREAU VERITAS RISINĀJUMI

Bureau Veritas piedāvā spēcīgus risinājumus klātbūtni visā aktīva dzīves ciklā, mēs piedāvājam uz risinājumiem orientētus, pievienotas vērtības pakalpojumus gan krastā, gan “Onshore”, gan “offshore” objektiem.

Mūsu risinājumi nosedz pilnu objekta dzīves ciklu.

Pirms projekta

Mēs strādājam plecs pie pleca ar saviem klientiem atļauju saņemšanas, riska analīzes, projekta pārskatīšanas un sertifikācijas posmos. Mēs identificējam un samazinām riskus līdz pieņemamam, nodrošinot projekta atbilstību normatīviem aktiem un standartiem.

Kvalitātes Nodrošināšana/Kvalitātes Kontrole (QA/QC)

Mūsu pieredzējušais QA/QC pakalpojumu speciālistu tīkls atbalsta mūsu klientus būvniecības stadijā, lai tiktu ievēroti standarti, normatīvie akti un īpašnieku prasības komponentēm un aprīkojumam.

OPEX (iekārtu, sistēmu uzturēšanas izmaksas) risinājumi

Bureau Veritas piedāvā risinājumus OPEX optimizēšanai. Kā ilgtermiņa partneris mēs sadarbojamies ar Jums jau projekta sākumā un sekojam līdzi tā darbībā.

Ekspluatācijas pārtraukšana

Mēs palīdzam mūsu klientiem panākt pilnīgu ekspluatācijas pārtraukšanu saskaņā ar visstingrākajiem drošības standartiem, vienlaikus kontrolējot izmaksas.