42-sociala-atbildiba

Sociālā atbildība

Biznesa izaicinājums

Sociālā atbildība pakāpeniski kļūst par vienu no uzņēmumu darbības novērtējuma raksturojumiem. Izmaiņas likumdošanā un patērētāju vēlmes piespiež uzņēmumus rūpēties par sava uzņēmuma tēlu, reputāciju un stabilitāti. Patērētāji apzinās pirkumu ētisko un sociālo ietekmi, un uzņēmumiem ir jānodrošina patērētāju uzticēšanās, proti, ir jādemonstrē atbildīga pieeja darbaspēka un materiālu ieguvei un piegādes ķēdes praksei.

Bureau Veritas Latvia risinājumi

Uzņēmumi ar spēcīgu ilgtspējīgu sociālās atbildības pilnvarojumu var iegūt konkurences priekšrocības, vēl vairāk uzlabot savu reputāciju, radot uzticēšanos klientu, investoru un patērētāju vidū.

Bureau Veritas Latvia palīdz jums pārbaudīt, sertificēt un apliecināt savu atbildīgo pieeju sociālajai atbildībai, ētiskai biznesa praksei un atbildīgu materiālu iegūšanai.

Sedex un SMETA: atbildīgas piegādes ķēdes prakses pierādīšana

Sedex ir organizācija, kas veidota, lai veicinātu ētisku un atbildīgu biznesa praksi globālās piegādes ķēdēs. Sedex galvenais produkts – droša, tiešsaistes datubāze, kas ļauj tās biedriem ievietot, dalīties un ziņot informāciju dažādās jomās. Tas nozīmē, ka, piemēram, uzņēmums nepraktizē piespiedu darbu, bērnu darbu, nenodarbojas ar diskrimināciju, regulāri neatlaiž cilvēkus no darba, ievēro darba drošības un arodveselības un higiēnas noteikumus utt. Pircējs šajā datubāzē var iegūt informāciju par piegādātājiem – vai uzņēmuma bizness ir sociāli atbildīgs un ētisks, un arī otrādi.  Kopš organizācijas dibināšanas 2004. gadā, vairāk kā 25000 organizāciju visā pasaulē, ir izvēlējušās Sedex kā platformu, lai apmainītos ar ētiskas piegādes ķēdes datiem.

Sedex un SMETA sertifikācijai ir 1 gada cikls, kam seko atkārtota sertifikācija.

SA8000: sociālās atbildības demonstrēšana

SA8000 sertifikāts apliecina organizācijas apņemšanos ievērot sociāli atbildīgu darba praksi. SA8000 ir balstīta uz vadības sistēmas pieeju, un to piešķir uzņēmumiem, kuri atbilst stingriem sociālās atbildības kritērijiem.

Bureau Veritas Latvia piedāvā SA8000 sertifikāciju, palīdzot jums pierādīt visaugstāko sociālās atbilstību jūsu piegādes ķēdē.

SA8000 sertifikācijai ir 3 gada cikls, kam seko atkārtota sertifikācija. Uzraudzības vizītes (auditi) notiek ik pēc sešiem mēnešiem.

ISO 45001 - Darba drošības un arodveselības pārvaldība

Sertificēta ISO 45001 - darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma apliecina, ka organizācija pievērš īpašu uzmanību darba drošības jautājumiem un dara vairāk nekā nosaka normatīvie akti, demonstrējot rūpes par darbiniekiem kā nozīmīgāko organizācijas resursu.

ISO 45001 sertifikācijai ir 3 gadu cikls, kam seko pārsertifikācija.

Ieguvumi
  • Atbilstība starptautiskiem standartiem par atbildīgu resursu iegūšanu un sociālo atbildību
  • Iespēja apliecināt apņemšanos ētiskas tirdzniecības praksei
  • Iespēja demonstrēt labo praksi resursu ieguvei, piegādes ķēdes integritātei, darba apstākļu veidošanai
  • Uzticības veidošana patērētājiem, klientiem, ieinteresētajām pusēm
Kā saņemt sertifikātu?

Lai iegūtu Bureau Veritas Latvia sertifikātu:

  • Jāpieņem lēmums par Izvēlētās sociālās atbildības sertifikācijas sistēmas ieviešanu un sertifikāciju
  • Jāiegūst zināšanas par izvēlēto standartu vai vairākiem
  • Jūsu ērtībai -  izmantojiet Bureau Veritas Latvia piedāvātos apmācību kursus un seminārus. Jautājiet mums – Bureau Veritas Latvia – apmācības par Jūs interesējošām tēmām.
  • Jāievieš Vadības sistēma atbilstoši  izvēlētajam standartam vai vairākiem standartiem - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  • Bureau Veritas Latvia  veic sertifikācijas auditu un, pamatojoties uz tā rezultātiem, pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu
Bureau Veritas Latvia

Bureau Veritas Latvia ir vairāk kā 15 gadus praktiskā pieredze sociālās atbildības sistēmas sertifikācijas un vērtējumu jomā. Bureau Veritas Latvia strādā vietējie Latvijas auditori, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kolēģus no citiem Bureau Veritas birojiem pasaulē.