31-otras-puses-audits

OTRĀS PUSES AUDITI

BUREAU VERITAS LATVIA PIEDĀVĀ VEIKT JŪSU NOTEIKTO PRASĪBU AUDITUS – OTRĀS PUSES AUDITUS

Situācijās, kad produkta vai pakalpojuma kvalitātes prasības ir specifiskas, tās precīzi neregulē citi ārēji dokumenti vai normatīvi, lietderīgi produkta vai pakalpojuma kvalitātes prasības  noteikt pašiem!

Lai pārliecinātos par prasību izpildi, Bureau Veritas Latvia piedāvā veikt Jūsu noteikto prasību auditu (otrās puses) Jūsu uzdevumā, tādejādi nodrošinot neatkarīgu un efektīvu auditu.

Nepieciešamība var rasties, strādājot uzņēmumu grupās, sadarbojoties ar meitas uzņēmumiem, partneriem, piegādātājiem vai m potenciālajiem sadarbības partneriem (piem., uzsākot piegādes tirdzniecības ķēdēs, zīmolu ražošanas ķēdēs).

Otrās puses auditu rezultāts ir Jūsu noteikto prasību atspoguļojums  Jūsu noteiktā audita ziņojuma formātā. Bureau Veritas Latvia piedāvā izstrādāt audita ziņojuma formātu, kas aptvertu Jūs interesējošo prasību kopumu un izvērtējuma detalizācijas pakāpi.

Veicot otrās puses auditus,  Jūsu preventīvi pasargāsiet sevi no negatīvas  ietekmes Jūsu uzņēmuma vārdam, zīmolam, apliecināsiet kvalitātes, vides, drošības kritēriju izpildi,  piegāžu precizitāti un sociālo atbildību.