45-risku-vadiba-un-neatkarigie-novertejumi-min

Risku vadība un neatkarīgi novērtējumi

BIZNESA IZAICINĀJUMS

Arvien vairāk dažādu nozaru uzņēmumi saskaras ar nepieciešamību izmantot  atbilstības novērtēšanas pakalpojumus. To mērķis: paplašināt savu darbību un projektus, paplielināt un pilnveidot produktu un pakalpojumu vērtību. Bureau Veritas strādā visā pasaulē, novērtējot  visa veida produktu, aprīkojuma un pakalpojumu atbilstību vietējiem vai starptautiskajiem standartiem un noteikumiem. Neatkarīgs novēŗtējums  klientiem nodrošina papildus garantijas veiksmīgai biznesa attīstībai.

Veicot  atbilstības novērtējumu pirms jauna sadarbības uzsākšanas,  neatkraīgs novērtējums palīdz orientēties standartu un noteikumu labirintos,  identificēt  prasības, novēršot vēlāku risku rašanos. Atbilstības novērtējums var ietvert kvalitātes, veselības un drošības, vides un sociālās atbildības jautājumus, kas izriet no:

  • Normatīvi: balstīti uz standartiem, kodeksiem vai noteikumiem
  • Brīvprātīgi: balstīti uz nozares specifiskām prasībām
  • Patentēti: balstīti uz klientu shēmām, standartiem vai prasībām
RISINĀJUMS

Bureau Veritas piedāvā īpaši izstrādātus pakalpojumus, ieskaitot auditus,  novērtējumus, testus, mērījumus, atkārtotas pārbaudes risku samazināšanai.  Tas nodrošina Bureau Veritas klientiem pievienoto vērtību sekmīgai darbībai un attšitībai, kā arī palielina piekļuvi vietējiem un pasaules tirgiem.

KĀPĒC IZVĒLĒTIES BUREAU VERITAS?

Bureau Veritas augsti kvalificētajai ekspertu komandai ir liela pieredze, sniedzot riska pārvaldības pakalpojumus organizācijām visā pasaulē. Mūsu klātbūtne visā pasaulē ļauj mūsu klientiem izmantot vienu pakalpojumu sniedzēju neatkarīgi no projekta atrašanās vietas, kā arī nodrošina pastāvīgu un nepārtrauktu pakalpojumu saņemšanu.

MŪSU PIEEJA

Bureau Veritas mērķis paaugstināt klientu apkalpošanas līmeni. Mēs apņemamies nodrošināt personāla nepārtrauktību, ciešu saziņu, tūlītēju piekļuvi personālam un informācijai, labākās prakses ieviešanu un proaktīvi risināt jautājumus, kas nav skaidri norādīti noteikumos un standartos.

Bureau Veritas sniedz risku pārvaldības pakalpojumus plašā projektu segmentā
  • Klienta pasūtīts izvērtējums par līguma izpildītāju, piegādātāju, potenciālo vai jau esošo sadarbības partneri, tai skaitā nomnieku
  • Nekustamā īpašuma novērtējums - TDD Technical Due Diligence - nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa novērtējums, informācija par potenciālajām izmaksām nekustamā īpašuma pirkšanas/pārdošanas gadījumā
  • Nekustamā īpašuma apsaimniekotāja novērtējums - pārliecība, vai ēka tiek apsaimniekota atbilstoši likumdošanas un citām Jūsu noteiktajām prasībām
  • Ugunsdrošības prasību ievērošanas novērtējums
  • Datu uzglabāšanas un fizisko apdraudējumu novērtējums
  • Piegāžu uzraudzība (shop inspections)