22-kugnieciba-un-offshore

Kuģniecība un offshore

Starptautiskās kuģniecības efektivitāte ir atkarīga no brīvas kuģošanas iespējas un kapitālieguldījumiem atbilstoši starptautiskiem standartiem, kuri ir jāievieš un patstāvīgi jāievēro.

Starptautiski nozīmīgas ekspertu organizācijas, kā piemēram, Bureau Veritas, specializējas kuģu klasifikācijas un saistīto pakalpojumu jomās, tādās kā sertifikācija, apmācības un konsultācijas. Kuģu īpašnieki, būvētāji, kuģu remonta rūpnīcas, aprīkojumu ražotāji, apdrošinātāji, brokeri, baņķieri var saņemt šo organizāciju palīdzību dažādu uzdevumu risināšanā.

Bureau Veritas var palīdzēt uzņēmumam ievērot kvalitātes, darba drošības un arodveselības, vides prasības kuģniecības nozarē. Bureau Veritas sniegtie pakalpojumi aptver visu kuģa dzīves ciklu, sākot no projektēšanas stadijas, darbībā esoša kuģa apskatēm un līdz pat ekspluatācijas pārtraukšanai.