Patēriņa preces un tirdzniecību

Patēriņa preces

Mūsdienu tirgus apstākļos  produktu ražotāji un vairumtirgotāji saskaras ar jaunām prasībām kvalitātes nodrošināšanā, jo ir nepieciešamība samazināt ražošanas ciklu, izmaksas, mainās likumdošanas prasības. Būtiska nozīme ir preces vai pakalpojuma zīmola (brenda) atpazīstamībai, reputācijai tirgū.

Bureau Veritas piedāvā novērtēt uzņēmuma produkcijas, ražošanas procesu atbilstību likumdošanas, kvalitātes un ekspluatācijas prasībām. Uzņēmumos tiek testēta saražotā produkcija, pārbaudītas ražotnes, veikti sociālie auditi un personāla apmācība.

Bureau Veritas piedāvā noteikt kontroles punktus visā piegādes ķēdē, lai pārliecinātos par preču kvalitāti un to atbilstību likumdošanas prasībām. Tādejādi tiek samazināti klientu sūdzību riski, preventīva rīcība iespējamai preču atsaukšanai.

Tirdzniecība

Bureau Veritas Latvia piedāvā atbilstības novērtējumus ražotājiem, importētājiem, tai skaitā mazumtirgotājiem, sākot no produktu ražošanas līdz  gatavās produkcijas piegādei. 

Piedāvājam veikt preču un produktu  piegāžu novērtējumu, izmantojot Bureau Veritas grupas  uzņēmumu un laboratoriju sadarbības tīklu (atrašanās vietas)  visā pasaulē.

Mūsdienu tirgus apstākļos  ražotāji un tirgotāji saskaras ar pieaugošām prasībām kvalitātes nodrošināšanā un dažādu specifisku klientu prasību ievērošanā. Tas nozīmē, ka jau preventīvi ir nepieciešams samazināt iespējamos laika un finanšu zaudējumus dēļ dīkstāvēm un brāķa. Bureau Veritas novērtē uzņēmumu produkcijas un ražošanas procesu atbilstību likumdošanas, kvalitātes, ekspluatācijas un citām klienta izvirzītām specifiskām prasībām.

Piedāvājam veikt veikti  sociālos  auditus, demonstrējot uzņēmuma atbildīgo attieksmi pret darbiniekiem un darba vidi, kā arī veikt personāla apmācību, tai skaitā par preču marķējuma prasību ievērošanu un higiēnas prasībām u.c. standartu prasībām.

Rūpējoties par klientu un uzņēmumu darbinieku drošību, Bureau Veritas piedāvā veikt elektrības, ugunsdrošības, liftu drošības u.c. noteikumu, prasību novērtējumu.