53-starpvalstu-ligumu-inspekcija

Starpvalstu līgumu inspekcijas

Samazināt riskus un nodrošināt, ka tirdzniecības darījumi tiek izpildīti plānotajā laikā un kvalitātē

Neatkarīgi no tā, vai tiek veikti  starpvalstu pirkšanas vai pārdošanas darījumi, arī šajos darījumos ir nepieciešams nodrošināt neatkarīgu uzraudzību, lai iesaistītās puses - tirgotāji (tostarp ražotāji, eksportētāji, importētāji, bankas un apdrošināšanas sabiedrības), valdības iestādes un starptautiskās organizācijas, būtu drošībā gan par laika grafika ievērošanu, gan kvalitātes kontroles uzraudzību. Starptautiskā tirdzniecība kļūst arvien sarežģītāka, jo atsevišķu valstu, valdību un trešo personu līgumus ietekmē strauji mainīgie noteikumi. Par šo noteikumu izpildi pārliecinās un kontrolē Bureau Veritas.

Bureau Veritas piedāvā virkni valdības pakalpojumu un starptautiskās tirdzniecības (GSIT) pakalpojumu, lai palīdzētu samazināt risku un nodrošinātu, ka komercdarījumi tiek veikti droši.

Apvienojot globālo Bureau Veritas biroju izvietojumu visā pasaulē ar katras valsts vietējo kompetenci, Bureau Veritas ir viens no vadošajiem importa kontroles un pārbaudes pakalpojumu sniedzējiem pasaulē. Jūsu interešu aizstāvībai mēs veicam preču pirms nosūtīšanas un pēc nosūtīšanas pārbaudes dažādās tautsaimniecības nozarēs.