20-partika-un-lauksaimnieciba

Pārtika un lauksaimniecība

Bureau Veritas Latvia piedāvā dažādus sertifikācijas un atbilstības novērtēšanas pakalpojumus pārtikas ražotājiem un tirgotājiem

Pārtikas kvalitāte un drošība vienmēr atrodas patērētāju un kontrolējošo institūciju uzmanības lokā. Interesi par šiem jautājumiem izraisa dažādu jaunu veselības apdraudējumu rašānās. Jebkuram uzņēmumam, kas piedalās pārtikas piegādes ķēdē, risku vadība tādās jomās, kā kvalitātes, darba drošība un arodveselība, vide un sociālā atbildība, ir ļoti svarīgs jautājums. Lai uzņēmums aizsargātu savu reputāciju, zīmola vērtību, ir svarīgi kontrolēt un uzlabot uzņēmumu produkciju, pakalpojumus un darbības procesu kopumā.

Bureau Veritas piedāvā plašu izvēli sertifikācijas, inspekciju un audita pakalpojumu jomā, kas palīdz izpildīt pieaugošās prasības un sasniegt atbilstību augstākajiem kvalitātes, darba drošības un arodveselības, vides un sociālās atbildības standartiem pārtikas jomā.

BUREAU VERITAS LATVIA IR TIRGUSLĪDERIS LATVIJĀ PĀRTIKAS SEKTORA UZŅĒMUMU VADĪBAS SISTĒMU SERTIFIKĀCIJĀ

Piedāvājam

ISO 22000, FSSC 22000, FSSC 22000 Iepakojums - Pārtikas drošības pārvaldība - vienoti pārtikas drošības principi tiek plaši atzīti visā pasaulē. Šobrīd tie ir aktuāli ne tikai pārtikas produktu, bet arī pārtikas iepakojuma ražotājiem. Pārtikas produktu drošība ir nozīmīgākais aspekts visiem pārtikas ķēdes dalībniekiem. Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikāts apliecina,  ka organizācijā ir izveidota ir izveidota sistēma, kas nodrošina pārtikas nekaitīgumu patērētājiem.

GLOBAL G.A.P - Laba lauksaimniecības/ zivsaimniecības prakse - GLOBAL G.A.P sertifikāts ir apliecinājums  par kvalitatīvu produkta, pakalpojuma piegādes ķēdi no sēklas līdz patērētājam, kas sekmē uzticamību produktam, nodrošina plašākas tirgus iespējas, paaugstina konkurētspēju.

FAMI QS - Lopbarības legalitāte, drošuma un kvalitātes pārvaldība - FAMI QS sertifikāts apliecina ražošanas iekšējo procesu kontroli, samazina neatbilstību riskus, nodrošina produktu kvalitāti un klientu apmierinātību.

MSC COC/ MSC zivsaimniecībā - Ilgtspējīgas zivsaimniecības standarti - Sertificēta ilgtspējīga zivju resursu apsaimniekošana, to dabiskās vides aizsardzība, ietekmes uz ekosistēmu mazināšana un efektīva, plānota pārvaldība apliecina atbildīgu organizācijas darbību.

Smeta/Sedex (AIM Progress) - Atbildīga biznesa prakse globālās piegādes ķēdēs - AIM-Progress ir patēriņa preču ražotāju un piegādātu iniciatīva, lai  nodrošinātu un veicinātu šo organizāciju piegādātāju atbilstību izvirzītajām prasībām darba standartu, darbinieku arodveselības un drošības, vides un biznesa jautājumos, lai nodrošinātu visu jomu integritāti. Visbiežāk piegādātāji tiek novērtēti SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Audit) auditos vai atbilstoši ražotāju/piegādātāju specifiski izstrādātām prasībām.

BRC Pārtika, BRC Uzglabāšana un izplatīšana, BRC Iepakojums, IFS standarti - Pārtikas drošības standarti pārtikas produktu ražotājiem, iepakojumu ražotājiem, uzglabāšanas un izplatīšanas uzņēmumiem - pieaugot patērētāju prasībām, aizvien biežāk tiek uzsvērta pārtika nekaitīguma un kvalitātes nozīme. Atbildība par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu gulstas uz visiem pārtikas ķēdes dalībniekiem, ieskaitot pārtikas izejvielu audzētājus, pārtikas ražotājus un transportētājus.

BRC (British Retail Consortium), IFS (International Featured Standards) sertifikācijas programmu ietvaros tiek veikta uzņēmumu sertifikācija, kas apliecina, ka uzņēmumi nodrošina nekaitīguma un kvalitātes prasības. Prasības produktu drošai uzglabāšanai un izplatīšanai tiek ievērotas pārtikas produktu uzglabāšanas un piegādes ķēdē, kur arī izvērtē riskus un izstrādā rīcības programmas, kas nodrošina drošu un kvalitatīvu produktu nonākšanu līdz patērētājiem. Uzņēmuma sertifikācija atbilstoši BRC standartam vai IFS standartam ir daudzu vadošo uzņēmumu prasība sadarbības uzsākšanai.