46-aktivu-vadiba-novertejumi

Aktīvu vadība un novērtējumi

Bureau Veritas piedāvā veikt novērtējumus būvēm un objektiem, balstoties uz normatīvajiem aktiem, standartiem pasūtītāja prasībām, nosakot to aktīvu vērtības atbilstību. Novērtējumi tiek veikti visos projekta dzīves ciklos, kas ļauj aktīva īpašniekam vai trešajai pusei rīkoties, pieņemt lēmumu,  balstoties uz aktīvu novērtējumu. Bureau Veritas strādā, lai paildzināt aktīvu darbību, samazinātu drošības un vides riskus.

BUREAU VERITAS AKTĪVU VADĪBA UN NOVĒRTĒJUMA PAKALPOJUMS
  • Atbalsts būvniecības atļauju saņemšanai
  • Kvalitātes, veselības, darba drošības novērtējumi jebkurā būvniecības stadijā
  • Atbilstības novērtējumi aktīva darbības laikā (jebkurā stadijā)
  • Atbalsts aktīva ekspluatācijas pārtraukšanā
  • “Technical Due Diligence” – novērtējums darījumos ar īpašumiem
IEGUVUMI
  • Pārliecība par aktīvu atbilstību normatīviem aktiem, pasūtītāja prasībām, būvējot īpašumu, to ekspluatējot
  • Kvalitātes, veselības, darba drošības, vides risku samazinājums būvniecības laikā
  • Negaidītu risku novēršana aktīva darbības laikā
  • Pārliecība par iegādājamā īpašuma atbilstību