27-sertifikacija-un-atbildibas-novertejums

Sertifikācija un atbilstības novērtējums

Labai pārvaldības sistēmai ir izšķiroša nozīme uzņēmuma sekmīgai darbībai. Vadības sistēma  apliecina uzņēmumam  atbilstošu attīstības politiku, sakārtus iekšējos un ārējos procesus, ļaujot uzņēmumam sasniegt savus biznesa mērķus un samazinot ar darbības vadību saistītos risku. Vadības sistēmu akreditēta sertifikācija, ko veic neatkarīga trešā puse ( piemēram, Bureau Veritas Latvia), garantē, ka uzņēmums ievēro starptautiski atzītus standartus.

Bureau Veritas Latvia kopš 1998. gada veic  dažādu vadības sistēmu sertifikāciju. Piedāvājam veikt kvalitātes, vides pārvaldības , darba drošības un arodveselības, pārtikas drošības, korporatīvo risku un ilgtspējīgas attīstības vadības  sistēmu sertifikācijas, kā arī plašu klāstu citu atbilstības novērtējumu, ar kuriem aicinām Jūs iepazīties atbilstošā biznesa nozares aprakstā vai jautāt mums.

Bureau Veritas Latvia risinājumi

Mēs sniedzam pakalpojumus:

  • Neatkarīga (akreditēta) vadības sistēmas sertifikācija: mēs atbalstām klientus organizācijas darbības uzlabošanā un ar darbības vadību saistītu risku mazināšanā, veicot sertifikāciju saskaņā ar ISO un citu starptautisku organizāciju standartiem
  • Jūsu  organizācijas neatkarīgs novērtējums par nozares prasību ievērošanu: mēs pārliecināmies, ka tiek ievēroti visi starptautiskie un / vai nozares iekšējie standarti, tai skaitā attiecināmās likumdošanas prasības  tādās jomās kā kvalitāte, vides pārvaldība, darba drošība, sociālā atbildība, ilgtspējīga attīstība un procesu drošība
  • Apmācība: mēs piedāvājam apmācības kursus, seminārus, kas palīdz attīstīt darbinieku kompetences , izpratni par standartu prasībām.  Bureau Veritas Latvia priekšrocība ir  plašs apmācību klāsts, kuru rezultātā tiek iegūtas augsti atzītas auditoru kompetences, kas reģistrētas CQI / IRCA Chartered Quality Institute / International Certified auditoru reģistrā

Vairāk par Sertifikācijas piedāvājumiem lasiet