25-ekas-tehniskais-novertejums

Ēkas tehniskais novērtējums

BIZNesa IZAICINĀJUMS

Šodien īpašumu tirgus nepārtraukti mainās. Ēkas kļūst  arvien lielākas, to dizains sarežģītāks. Ir jāizpilda stingri noteikumi dzīvības, drošības & vides prasību jomās (HSE). Prasības kļūst komplicētākas, to ievērošana ir īsts izaicinājums nekustamo īpašumu investoriem, jo īpaši ārpus savas valsts robežām.  Investoriem ir jābūt pārliecinātiem, ka ēku aktīvi atbilst likumdošanas, plānoto investīciju un citām prasībām, lai darījumi varētu notikt bez problēmām, plānotajā termiņā un īpašums tiktu korekti novērtēts.

KAS IR ĒKAS TEHNISKAIS NOVĒRTĒJUMS?

Bureau Veritas Latvia izstrādā novērtējumu, veicot vizuālās inspekcijas, novērtē potenciālās riska zonas, kā rezultātā tiek sagatavots ziņojums klientam par aktuālo situāciju un nepieciešamajām tālākām rīcībām.

IEGUVUMI
  • īpašuma tehniskā stāvokļa raksturojums
  • potenciālo ieguldījumu apzināšanās
  • izvairīšanās no neplānotām izmaksām
  • vispārējs īpašuma apraksts
  • palīdzība noteikt rentablāko remontdarbu metodi
  • informācijas apkopošana