16-buvnieciba-un-infrastruktura

Būvniecība un infrastruktūra

Infrastruktūras  objektu un mājokļu drošība  ir svarīga mums katram.  

Bureau Veritas palīdz uzlabot jūsu aktīvu drošību, kvalitāti un ilgtspējību.

DROŠA, ILGTSPĒJĪGA INFRASTRUKTŪRA

BIZNESA IZAICINĀJUMS

Ikviens no mums vēlas dzīvot un strādāt  drošos dzīves un darba apstākļos, lietot ilgtspējīgi būvētas, moderni aprīkotas ēkas, uzturēties veselīgā  vidē. Ilgtspējīgas politikas veidotāji saskaras ar divkāršu izaicinājumu -  kā nodrošināt pieaugošās vajadzības, vienlaikus veidojot veselīgas un videi draudzīgas infrastruktūras objektus. Vienlaikus spēkā stājas arvien stingrāki noteikumi, attīstības procesā  veidojas sarežģītas piegādes ķēdes, kas apgrūtina šo prasību izpildi kā jebkad agrāk.

BUREAU VERITAS RISINĀJUMI

Bureau Veritas piedāvā testēšanas, inspekcijas un atbilstības novērtējumu pakalpojumus, kas jums atvieglos ēku un infrastruktūru projektu vadību:

Plānošana un projektēšana

Bureau Veritas pakalpojumi, piemēram, projekta analīze un novērtēšana, tehniskā palīdzība, atļauju iegūšana, vides un citu  likumdošanas prasību apzināšana, sniedz ievērojamu atbalstu  Jūsu projekta projektēšanas un iepirkuma posmā.

Iepirkums un būvniecība

Bureau Veritas pakalpojumi -  kvalitātes nodrošināšanas / kvalitātes kontroles inspekcijas objektos, būvmateriālu pārbaude, projektu vadība un būvuzraudzība, nodrošina Jūsu īpašuma ilgtermiņa drošību un veiktspēju.

Objekta nodošana

Bureau Veritas pakalpojumi, piemēram, palīdzība ar “zaļo” ēku sertifikāciju (piemēram, LEED, EPD) un darbu pieņemšana ļauj jums pārvaldīt ēkas un infrastruktūru atbilstoši vadošajiem ilgtspējības standartiem.

Aktīvu pārvaldīšana

Bureau Veritas pakalpojumi, piemēram, inspekcijas, energoefektivitātes novērtējumi un dzīves cikla analīzes - palīdz jums uzturēt, kontrolēt un pārvaldīt savus īpašumus.

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums