49-testesana

Mūsdienu ļoti sarežģītajā un mainīgajā tirgū galaproduktu piegādātājiem, pircējiem un ražotājiem jābūt pārliecinātiem, ka produkti, ko viņi piegādā tirgū, atbilst patērētāju vēlmēm, kā arī nepieciešamajiem drošības, vides standartiem un normatīvajām prasībām visā pasaulē. Šie mērķi ir izšķirīgi, jo neatbilstošas kvalitātes produkti var izraisīt patērētāju neapmierinātību un produktu atgriešanu. Tas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma zīmola tēlu.

Bureau Veritas grupas uzņēmumi piedāvā daudzveidīgus testēšanas pakalpojumus, kas domāti visa spektra patēriņu produktu pārbaudēm. Būtiski ir gan patēriņa produktu, gan rūpniecības produktu, tai skaitā,  būvmateriālu ražotājiem būt pārliecinātiem par tirgū  piegādātās produkcijas atbilstību patērētāju vēlmēm, drošības un vides likumdošanas prasību izpildi.

Testēšanas pakalpojumi
 • Kvalitātes / veiktspējas pārbaudes
 • Ķīmisko / ierobežoto vielu pārbaudes
 • Bezvadu / M2M pārbaudes
 • Drošības pārbaudes
 • Materiālu pārbaudes
 • Tīkla savienojuma pārbaudes
 • Uzticamības pārbaudes
 • Vides veiktspējas pārbaudes
 • EMS pārbaudes
Metināto šuvju nesagraujošā testēšana
 • Iekšējie un ārējie defekti - EN 17640
 • Testēšana ar magnētiskām daļiņām - ārējie defekti - EN 17638
 • Testēšana ar penetrācijas metodi - ārējie defekti - EN 571-1
 • Vizuāla pārbaude - ārējie defekti - EN 17637
 • Biezuma mērīšana ar ultraskaņu - EN 14127
Metāla izstrādājumu Sagraujošā testēšana
 • Cietības
 • Lieces
 • Makro un mikro struktūras
 • Ķīmiskā sastāva testi

Testēšana ir svarīga kvalitātes nodrošināšanas sastāvdaļa ražošanas un piegādes procesā.

Testēšanas process sākas ar izpratni par produkta kvalitāti
 • Kur produkts tiks tirgots?
 • Kas izmantos produktu?
 • Kādas ir sagaidāmās  kvalitātes prasības?

Atbildes palīdz noteikt jūsu produktam piemērojamos kvalitātes standartus - līdz ar to arī atbilstošās pārbaudes, kā nodrošināt sava produkta ražošanu un piegādi visā pasaulē.