11-akreditacija

Akreditācijas

Bureau Veritas Latvia darbojas dažādās nozarēs. Mūsu pakalpojumu kvalitāti apliecina atbilstošo jomu akreditācijas. Bureau Veritas Latvia strādā atsaucoties uz Bureau Veritas grupas uzņēmumu akreditācijām, gan piedāvā plašu LATAK akreditēto pakalpojumu klāstu.

Jūras nozare

Bureau Veritas darbību jūrniecības nozarē apstiprina un garantē IACS (Starptautiskā klasifikācijas sabiedrību asociācija) sertifikāts un 160 valstu nacionālo jūrniecības iestāžu akreditācija.

Rūpniecības nozares
Paziņotā institūcija No 1697 (Notified Body)

Bureau Veritas Latvia Rūpniecības nodaļa Latvijā ir paziņotā institūcija ar identifikācijas numuru 1697 (Notified Body) ar tiesībām veikt atbilstības vērtējumus un sertifikācijas:

 • (EU) No 305/2011 Celtniecības produktu (Construction products) CE sertifkācijas darbības (CE marķējums) jomā
 • Spiedieniekārtu direktīvas 2014/68/EU PED jomā
 • Liftu un to drošības komponentes 2014/33/EU jomā

Lasīt NANDO 

Bureau Veritas Latvia Produktu sertifikācijas institūcija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17065:2013 standarta prasībām, EK un EEK Direktīvām, ES Regulas un LR MK noteikumiem.        

Reglamentētā sfērā: spiedieniekārtas un to kompleksi, betons, būvizstrādājumi - bituminētie maisījumi, ceļu virsmas apstrāde, minerālmateriāli, ielu un ceļu aprīkojums, siltumizolācijas materiāli, konstrukciju tērauds, metāla konstrukcijas, alumīnija un alumīnija sakausējumu konstrukcijas, brīvi stāvoši dūmeņi, bitumens un bitumena saistvielas, gājēju durvju bloki, rūpniecības, tirdzniecības, garāžu telpu durvis un atveramie logi, logi un gājēju zonas ārdurvju bloki, iekārta ārējā siena.

Nereglamentētā sfēra: būvizstrādājumi – betons, iekšdurvis; metināšanas ražotnes; ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas.

Akreditācijas apliecība - LATAK-S1-355

Derīguma termiņš - 20.04.2026

Bureau Veritas Latvia  Sertifikācijas institūcija "Bureau Veritas Certification Latvia" ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17021-1:2015 standarta prasībām, Es Regulām un  LR Ministru kabineta noteikumiem:

Reglamentētā sfērā: kompetento institūciju sertificēšana darba aizsardzības jomā; vides pārvaldības sistēmas ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu sertificēšana; kvalitātes pārvaldības sistēmu sertificēšana saskaņā ar ES regulām 333/2011, 1179/2012 un 715/2013.

Nereglamentētā sfērā: pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši sekojošu standartu prasībām:     

 • ISO 27001:2013
 • ISO 22000:2005, ISO 22000:2018
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 45001:2018
 • ISO 50001:2011, ISO 50001:2018
 • ISO 13485:2016

Akreditācijas apliecība - LATAK-S2-424

Derīguma termiņš - 12.06.2024

Bureau Veritas Latvia Inspekcijas institūcija ir akreditēta kā A tipa inspicēšanas institūcija atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standarta prasībām, EK un EEK Direktīvām un LR MK noteikumiem:

Reglamentētā sfērā: Lifti, liftu drošuma novērtēšana, cēlējplatformas, spiedieniekārtu kompleksi, katliekārtas, kravas celtņi, cilvēku celšanai paredzētie pacēlāji, bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri, trošu ceļi cilvēku pārvadāšanai, spiedieniekārtu un to kompleksu iekšējā ražošanas kontrole un uzraudzītas spiedieniekārtu pārbaudes pēc nejauši izvēlētiem intervāliem (A2 modulis), pastāvīgo savienošanas procedūru apstiprināšana, pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskata inspicēšana, elektroenerģijas ražošanas vienības un augstas efektivitātes koģenerācijas datu apstiprināšana un; biometāna ražošanas vienības, ražošanas un patēriņa deklarācijas datu apstiprināšana.

Akreditācijas apliecība - LATAK-I-382

Derīguma termiņš - 10.05.2027

Bureau Veritas Latvia  Personu sertificēšanas nodaļa ir akreditēta  veikt personu sertifikāciju atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta prasībām, EK un EKK Direktīvu un LR MK noteikumiem:

Reglamentētā sfērā: metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un metinātāju, lodētāju un lodēšanas operatoru, kuri veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu, sertificēšana.

Nereglamentētā sfērā: metinātāju, lodētāju un lodēšanas operatoru, metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju sertificēšana.

Akreditācijas apliecība -  LATAK-S3-486

Derīguma termiņš - 13.11.2027

Bureau Veritas Latvia Verifikācijas institūcija ir akreditēta veikt siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru validāciju un verifikāciju atbilstoši LVS EN ISO 14065:2022 un LVS EN ISO/IEC 17029:2020 standartiem un Eiropas Komisijas 2018.gada 19.decembra īstenošanas Regulai Nr.2018/2067 par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK.

Reglamentētajā sfērā – siltumnīcefekta gāzu ziņojumu, tonnkilometru un darbības līmeņa ziņojumu verifikācija, degvielas piegādātāju un atjaunojamo degvielu ziņojumu verifikācija, siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņojumu un apgalvojumu validācija un verifikācija.

Akreditācijas apliecība -  LATAK-GHG-488 

Derīguma termiņš -  14.11.2027