43-industrialie-pakalpojumi-un-riski

Industrālie pakalpojumi un riski

BIZNESA IZAICINĀJUMS

Mūsdienās, lai uzņēmums varētu veiksmīgi strādāt, ir jādomā  kā sasniegt vairāk savā nozarē, kā nepārtraukti pilnveidot savu produktu vai pakalpojumu. Pārrobežu sadarbība, tirdzniecība ir mūsu ikdiena.  No būvniecības līdz lauksaimniecībai, līdz pat apģērbu ražotājiem,  ir svarīgi strādāt un veidot tirdzniecības  ķēdes visā pasaulē, vienlaikus droši pārvaldot un kontrolējot darbības izmaksas un riskus.

Bureau Veritas Latvia palīdz uzņēmumiem dažādās rūpniecības nozarēs novērtēt ražošanas iekārtas un aprīkojumu, procesus, sākot no to projektēšanas stadijas līdz uzstādīšanai, nodošanai ekspluatācijā kā arī   ekspluatācijas procesā. Bureau Veritas Latvia sniegto pakalpojumu mērķis ir paaugstināt darbības drošību un tās nepārtrauktību, sasniegt atbilstību kvalitātes, darba drošības un arodveselības, kā arī vides likumdošanas normām.

KĀDA IR BUREAU VERITAS LATVIJA PIEEJA?

Bureau Veritas Latvia novērtē organizācijas atbilstību: Eiropas direktīvām, starptautiskām likumdošanas normām, privātām shēmām, kā arī veic ražošanas monitoringu un organziācijas aktīvu pārvaldību.

Izveidoti tādi speciāli pakalpojumi, kā piemēram, projektu novērtēšana, riska analīze, piemērotāko apakšuzņēmēju izvēle, apakšuzņēmēju audits, dažādas veikalu un ražošanas vietu inspekcijas (ugunsdrošība, ēķu ekspluatāciju novērtējums u.c.)

Pateicoties Bureau Veritas laboratoriju tīklam  visa pasaulē, Bureau Veritas Latvia piedāvā plaša spektra testēšanas un kontroles metodes. Ar tām tiek pārbaudīts rūpnieciskā aprīkojuma un produkcijas drošums. Piemēram, tiek pielietota nesagraujošā testēšana (NDT) , materiālu testēšana līdz pat metalurģiskajai ekspertīzei un inspekcijām, kas pamatotas uz riskiem. Ja nepieciešams, organizācija veic klienta darbinieku tehnisko apmācību.