44-ugunsdrosibas-risku-novertejums

Ugunsdrošības risku novērtējums

BIZNESA IZAICINĀJUMS

Lai cilvēki būtu drošībā savā darba vietā , ir svarīgi rūpēties par ugunsdrošību un samazināt ugunsgrēka risku rašanos. Ugunsdrošība ir katra darba devēja likumīgais pienākums.

Bureau Veritas piedāvā pārliecināties par ugunsdrošības risku vadības efektivitāti, preventīvi samazinot apdraudējumus, kas var rasties Jūsu darba vietā gan ražotnē, gan noliktavā, tirdzniecības centrā vai birojā.

Ugunsdrošības risku novērtēšana dod iespēju iegūt padziļinātu izpratni par esošajiem un potenciālajiem riskiem,  ugunsdrošības pasākumu uzlabošanu, nepieciešamo apmācību veikšanu. Būtiski ir saprast, ka visi pasākumi, kas tiek veikti ugunsdrošības paaugstināšanai, tiek veikti, domājot par darbiniekiem, klientiem un viņu drošību.  Svarīgi ir rīkoties preventīvi – pirms apdraudējums ir noticis.

KAS IR UGUNSDROŠĪBAS RISKU NOVĒRTĒJUMS?

Ugunsdzēsības sistēmas pārbaude ietver vizuālo novērtējumu, virkni testu, kas veikti jūsu teritorijā.

Kritiskie kontrolpunkti: sprinkleri, ugunsgrēka detektori, hidranti, dūmu noņemšanas sistēma, gāze, ugunsdzēšanas sistēma un ar to saistītais aprīkojums.

Ugunsdrošības risku novērtējumā ietilpst
  • Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
  • Avārijas izejas plāns un norādes
  • Ārkārtas situāciju procedūras un apmācības
  • Ugunsdrošības risku faktoru analīze
  • Ugunsdrošības aprīkojuma testi un apkope
GALVENIE IEGUVUMI
  • Ēkas drošība ir nodrošināta, īpaši attiecībā uz ugunsdrošību
  • Novērtēti potenciālie riski, noteikti atbilstoši piesardzības pasākumi
  • Neatkarīgu ekspertu padomi un atbalsts kritiskajos jautājumos