28-projektu-vadiba-un-uzraudziba

Projektu vadība un uzraudzība

Bureau Veritas Latvia atbalsts projektu vadībā, lai veiksmīgi sasniegtu kvalitātes, laika un budžeta mērķus.

Būvniecības projektu pārvaldība

Projekti mūsdienās kļūst arvien sarežģītāki, to pārvaldība komplicētāka, jāvērtē riski un jāņem vērā daudz un dažādi perifērie apstākļi, juridiskās saistības, izpildes grafiki, izmaksu un resursu vadība. Investoriem, pasūtītājiem, projektu vadītājiem nepieciešama efektīva projektu vadība un uzticamība saviem sadarbības partneriem.

Lai nodrošinātu sekmīgu projektu īstenošanu, svarīgi ir iespējami ātri identificēt un novērst iespējamās kvalitātes un drošības problēmas, preventīvi novērst  izpildes grafiku kavēšanos, izmaksu pārsniegšanas riskus. Atbalsts nepieciešams sākot no projektēšanas līdz līgumu noslēgšanai , kā arī veicot darbus līdz to beigu pārbaudēm, pie nodošanas ekspluatācijā.

Kas ir atbalsts būvniecības projektu vadībā?

Atbalsts Būvniecības projektu vadībā ir pakalpojums, kas paredzēts, lai nodrošinātu, ka būvniecības projekts tiek izpildīts noteiktā laikā, budžeta ietvaros un attiecīgajā specifikācijā. Pakalpojums sevī ietver ciešu sadarbību starp klientu un atbildīgo Bureau Veritas projektu vadītāju. Bureau Veritas sniedz neatkarīgu profesionālu atbalstu, izmantojot savus ekspertu tehniskās zināšanas, kā arī palīdz klientam uzraudzīt apakšuzņēmēju darbu, nodrošinot laika ekonomiju, izmaksu un kvalitātes kontroli visā būvniecības projekta laikā.

Kāpēc izvēlēties BUREAU VERITAS?

Bureau Veritas Latvia vietējās zināšanas apvienotas ar iespēju izmantot Bureau Veritas tehniskos centrus pasaulē (vairāk nekā 5000 inženieri un speciālisti, tostarp Darba aizsardzības, vides, likumdošanas (HSE) un citu veidu eksperti saistīti ar celtniecības procesiem), nodrošinot atbalstu kvalitatīvai būvniecības projektu realizācijai.

Piedāvājam veikt drošības un kvalitātes atbilstības novērtējumus (likumdošanas, papildus specifiski, noteiktas prasības) ēku un infrastruktūras projektiem visā to dzīves ciklā.

Bureau Veritas Latvia pieredze:

  • būvizstrādājumu novērtējumiem dažādos to ražošanas/piegādes posmos visā pasaulē (Shop Inspection)
  • likumdošanas prasību izpētē un tās ievērošanas atbilstības novērtējumos
  • darba drošības un vides prasību, ievērošanas uzraudzības novērtējumos
  • sadarbības partneru novērtējumos
  • kvalitātes izpildes un izmaksu monitoringā