36-partika

Pārtikas nozare

Biznesa izaicinājums

Mūsdienu patērētāji vēlas zināt, no kurienes nāk viņu pārtika, kā tā tika pagatavota un apstrādāta, un kā tika saglabāta tās kvalitāte. Pārtikas nozares pārstāvim ir jāspēj nodemonstrēt pilnīga produktu izsekojamība un stingra noteikumu ievērošana, lai izpildītu savu sadarbības partneru un gala patērētāju prasības.

Spēja apliecināt atbilstību pārtikas drošības standartiem ir vienlaikus arī spēja demonstrēt rūpes un augsto atbildību pret patērētāju. Īpaši svarīgi tas ir pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem, kuri eksportē vai vēlas eksportēt savus produktus. Pārliecība par Jūsu uzņēmuma procesu norises kvalitāti – ir motivējošs stimuls nepārtrauktai pilnveidei, kā arī iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Bureau Veritas Latvia risinājumi

Bureau Veritas Latvia piedāvā plašu pārtikas drošības sertifikācijas pakalpojumu klāstu, lai apliecinātu Jūsu saražotās pārtikas drošību un kvalitāti no zemnieka līdz dakšiņai, palīdzētu Jums sasniegt zīmola novērtējumu, vienlaikus uzlabojot un aizsargājot uzņēmuma reputāciju.

ISO 22000, FSSC 22000 - pārtikas drošības pārvaldība

ISO 22000 un FSSC 22000 standarti aptver pārtikas drošības principus, plaši atzītus visā pasaulē. ISO 22000 un FSSC 22000 standarti piemēroti pārtikas produktu pārstrādātājiem, ražotājiem, piegādātājiem, tirgotājiem, pārtikas noliktavām, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, pārtikas iepakojumu ražotājiem. Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikāta esamība apliecina,  ka pārtikas ķēdes dalībnieks ir izveidojis  sistēmu, kas nodrošina pārtikas nekaitīgumu patērētājiem.  ISO 22000, FSSC 22000 pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikāts ir spēkā trīs gadus.

Jūsu galvenie ieguvumi
 • Jūsu atbilstība starptautiski atzītam standartam
 • Pārliecība par uzņēmuma pārtikas drošības sistēmas kvalitāti
 • Atbilstība vairum- un mazum- tirdzniecības partneru pieaugošajām prasībām

BRCGS (Brand Reputation through Compliance Global Standard), IFS (International Featured Standards) 

BRCGS , IFS sertifikācijas esamība ir ļoti daudzu Eiropas un pasaules vadošo mazumtirdzniecības veikalu ķēžu prasība sadarbības uzsākšanai un tās turpināšanai, jo tā sniedz pārliecību par pārtikas ražošanas uzņēmuma procesu norises kvalitāti. Sertifikācija atbilstoši BRCGS un IFS standartu prasībām sniedz iespēju demonstrēt uzticamā partnera reputāciju.

BRCGS, IFS sertifikācija – 6 mēnešu vai 1 gada cikls, kam seko atkārtota sertifikācija.

Jūsu galvenie ieguvumi
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs
 • Apliecinājums par Jūsu saražotās produkcijas nekaitīgumu un drošību, ko pieprasa pazīstamie lielveikalu tīkli
 • Uzticamā partnera reputācija

GLOBAL G.A.P - Laba lauksaimniecības / zivsaimniecības prakse

Sertificējot  atbilstoši Labas Lauksaimniecības praksei (Good Agricultural Practices, saīsinājumā GAP), pārtikas ražotājs apliecina atbildīgu pieeju pret  pārtikas produktu audzēšanu un apstrādi atbilstoši drošuma un kvalitātes prasībām. GLOBAL G.A.P. standarta prasības balstās uz starptautiskajiem ilgtspējīgas attīstības, higiēnas, drošības un labklājības principiem. GLOBAL G.A.P. sertifikāts – tā ir pārliecinoša iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

GLOBAL G.A.P sertifikācija ir 1 gada cikls, kam seko atkārtota sertifikācija.

Jūsu galvenie ieguvumi
 • pārliecība patērētājiem un mazumtirgotājiem par pārtikas produktu audzēšanu un apstrādi atbilstoši drošuma un kvalitātes prasībām
 • Iespēja zemniekiem un zivsaimniekiem apgūt jaunus tirdzniecības iespējas – eksports, lielveikalu tīkli
 • Motivējošs stimuls nepārtrauktai pilnveidei

MSC CoC/ASC CoC/MSC Fisheries (zivsaimniecības)/ASC Farm(akvakultūras) sertifikācija

Sertifikācija ir apliecinājums ilgtspējīgai zivsaimniecībai un ir paredzēta zivsaimniecībām, audzētavām, zivju produkcijas ražotājiem, apstrādātājiem, iepakotājiem, tirgotājiem. MSC CoC/ASC CoC sertifikāta esamība norāda uz to, ka zivs ir audzēta, nozvejota un apstrādāta atbilstoši visām vides, higiēnas un labklājības prasībām, bet produkcijas iepakojums ir videi draudzīgs.

ASC Farm un MSC Fisheries sertifikāts ir derīgs piecus gadus, savukārt MSC CoC un ASC CoC sertifikāts ir spēkā trīs gadus. Uzraudzības auditi tiek veikti reizi gadā, tomēr attiecībā uz MSC CoC un ASC CoC uzraudzības biežums atšķiras atkarībā no riska novērtējuma rezultāta.

MSC CoC/ASC CoC sertifikācija ir 3 gadu cikls, kam seko pārsertifikācija.

Jūsu galvenie ieguvumi
 • pārliecība patērētājiem un tirgotājiem par to, ka pārtikā lietojamā zivju produkcijas Izcelsme ir videi draudzīga
 • Pārliecība par zivsaimniecību, audzētavu, zivju produkcijas ražotāju uzņēmumu procesu norises kvalitāti
 • Iespēja demonstrēt starptautiski atzītu atbilstības novērtējuma apliecinājumu sertifikātu vairum- un mazum- tirdzniecībai
 • pārliecība patērētājiem un tirgotājiem par to, ka zivs ir audzēta, nozvejota un apstrādāta atbilstoši visām vides, ilgtspējas attīstības un labklājības prasībām un principiem

ASC Farm un MSC Fisheries sertifikācija ir 5 gadu cikls, kam seko pārsertifikācija.

RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil) - palmu eļļas aprites ķēdes sertifikācija

RSPO sertifikācija ir veids, kā pārtikas ražotāji, kuru produkcijā tiek izmantota palmu eļļa, var nodemonstrēt  rūpes par palmu eļļas izcelsmi un kontrolētu izmantošanu. RSPO sertifikāts apliecina, ka uzņēmuma ražotā pārtika satur palmu eļļu, kas iegūta tikai no atbildīgi apsaimniekotām un sertificētām palmu plantācijām.  RSPO sertifikācija atbalsta palmu eļļas piegāžu izsekojamību no palmu plantācijām līdz gatavam produktam, kā arī ļauj nodemonstrēt pārtikas ražotāja atbalstu dabisko mežu un apdraudēto dzīvnieku un augu sugu aizsardzībai.

RSPO sertifikācija - 5 gadu cikls, kam seko pārsertifikācija.

Jūsu galvenie ieguvumi
 • Iespēja kļūt par RSPO biedru.

 • Uzticama un  atbildīga partnera reputācija.
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Bez ĢMO (VLOG/GMO-free) – bez ģenētiski modificēto organismu klātbūtnes

Pēdējā laikā plaši sastopamais marķējums “Bez ĢMO” (VLOG/GMO-free) norāda uz to, ka nevienā no pārtikas ražošanas procesa posmiem netika izmantoti ģenētiski modificētie organismi.  VLOG (Verband Lebensmittel ohne Gentechnike) sertifikācija ir augsti pieprasīta Vācijā, Austrijā, Holandē, Dānijā, Francijā, pēdējos gados Polijā un citviet. Bez ĢMO (VLOG/GMO-free) sertifikācija ir iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus un apmierināt vispieprasītāko patērētāju vēlmes.

"Bez ĢMO" (VLOG/GMO-free) sertifikācija - 1 gada cikls, kam seko pārsertifikācija.

Jūsu galvenie ieguvumi
 • Kontroles demonstrēšana visā lopbarības un dzīvnieku barības ražošanas ķēdes procesā
 • Iespēja apgūt jaunus tirdzniecības tirgus gan Latvijā, gan ārvalstīs.
 • Motivējošs stimuls nepārtrauktai pilnveidei
Kā saņemt sertifikātu?

Lai iegūtu Bureau Veritas Latvia sertifikātu:

 • Jāpieņem lēmums par sertifikāciju
 • Jāiegūst zināšanas par izvēlēto standartu vai vairākiem
 • Jūsu ērtībai -  izmantojiet Bureau Veritas Latvia piedāvātos apmācību kursus un seminārus. Jautājiet mums – Bureau Veritas Latvia – apmācības par Jūs interesējošām tēmām
 • Jāievieš Vadības sistēma  vai jāsakārto procedūras un dokumenti atbilstoši  izvēlētajam vienam vai vairākiem standartam,  vai atbilstoši izvēlētās organizācijas prasībām
 • Bureau Veritas Latvia  veic sertifikācijas  auditu (novērtējumu) un, pamatojoties uz tā rezultātiem, pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu (rezultātu paziņošanu)
 • Sertifikāta derīguma termiņš ( atbilstības novērtējuma derīgums) ir atkarīgs no izvēlētās sertifikācijas shēmas.

Sertifikācijas cikls var ietvert ikgadējos uzraudzības auditus vai citu uzraudzības vai atkārtotu novērtējumu regularitāti.

Bureau Veritas Latvia

Pasaulē jau izsenis ir pieņemts atbilstību apliecināt ar sertifikāciju, atbilstības novērtējumiem, inspekcijām un testiem. Bureau Veritas Latvia piedāvā plašu izvēli sertifikācijas, inspekciju un atbilstības novērtējumu jomā, tādejādi palīdzot pārtikas produktu audzētājiem, pārstrādātājiem, ražotājiem, piegādātājiem, tirgotājiem, pārtikas noliktavām izpildīt stingrās pārtikas nozares prasības un sasniegt atbilstību augstākajiem kvalitātes, pārtikas nekaitīguma un drošības, vides un sociālās atbildības standartiem.