sertifikacijas-reklamesana

Bureau Veritas sertifikācijas zīme  - informācija par jūsu organizācijas sertifikāciju

Kā starptautiski atzīta izcilības zīme, sertifikācija apliecina Jūsu apņemšanos pret izcilību. Tā piedāvā ideālu iespēju veicināt Jūsu organizācijas apņemšanos pret izcilību, komunicējot Jūsu panākumus esošajiem un potenciālajiem klientiem.

Sertifikāta iegūšana no starptautiski atzītas sertifikācijas aģentūras, piemēram, Bureau Veritas, ir nozīmīgs sasniegums. Sertifikācija ir ideāls veids, kā gan esošajiem, gan potenciālajiem klientiem paziņot par Jūsu uzņēmuma apņemšanos pret izcilību.

Sākot no kvalitātes vadības sistēmu sertificēšanas līdz ētikas standartu apstiprināšanai visā Jūsu piegādes ķēdē, Bureau Veritas logo izmantošana piedāvā ievērojamu konkurences priekšrocību, nodrošinot svarīgu atšķirību no Jūsu konkurentiem piesātināta tirgus apstākļos.

BUREAU VERITAS SERTIFIKĀCIJAS ZĪME

Jūsu uzņēmuma uzticamību, paļāvību un ticamību simbolizē pasaules mērogā atpazīstamā Bureau Veritas sertifikācijas zīme. Mūsu uzreiz atpazīstamais logotips, pielāgots, lai attēlotu Jūsu iegūto sertifikāciju, uzlabo Jūsu zīmolu, atzīstot Jūsu izcilību un apņemšanos turpināt uzlabot pakalpojumu kvalitāti.

SERTIFIKĀCIJAS ZĪMJU IZMANTOŠANA

Pareizi izmantojot sertifikāciju un uzmanoties, lai netiktu norādīts, ka konkrēti produkti ir sertificēti, Bureau Veritas sertifikācijas iegūšana Jums ļauj reklamēt savu sertifikāciju visos digitālajos un drukātajos materiālos. Lai nodrošinātu, ka Jūs pilnībā izmantojat uzlaboto reputāciju un izrietošās reklāmas iespējas caur sertifikāciju un precīzām komunikācijām, mūsu logotipa lietošanas norādījumi ir pieejami zemāk.

UZSVERIET SAVU IZCILĪBU

Bureau Veritas dara vairāk nekā tikai sertificē Jūsu apņemšanos pret izcilību; mēs arī varam strādāt ar Jums, lai plānotu un īstenotu reklāmas stratēģijas, lai maksimāli izmantotu sertifikācijas priekšrocības. Sākot no pasākumu plānošanas, lai atzīmētu un reklamētu Jūsu sertifikācijas panākumus, līdz preses paziņojumu rakstīšanai un citiem reklamēšanas materiāliem, mēs palīdzam nodrošināt, ka Jūs pilnībā izmantojat sertifikācijas priekšrocības. Sazinieties ar mūsu sertifikācijas komandu, lai iegūtu sīkāku informāciju.