Video file
02-page-hat-cover

Bureau Veritas vēsture

1828

1828

MŪSU PIRMSĀKUMI

Bureau Veritas ir dibināta ar vienkāršu uzdevumu: padarīt kuģošanu drošāku, piedāvājot apdrošināšanas aģentiem precīzu informāciju par kuģu un to aprīkojuma stāvokli. Bureau Veritas radīja metodoloģiju kuģu un aprīkojuma novērtēšanai.

1828-future

Šodien

Šodien

Nākamās paaudzes kuģošana Veristar AIM3D ieved jaunā kuģošanas un krasta pārvaldības ērā. 3D digitālā tvininga tehnoloģija ļauj lietotājiem skatīt zibatskaites par produktiem un lietām, attālināti sadarboties uz kopīgas platformas, tādējādi palielinot saziņas ātrumu un saīsinot atbildes laikus.

1910

1910

CELMLAUZIS AUTO NOZARĒ

Veicot tehniskās uzraudzības auto industrijā, Bureau Veritas zīmols kļuva atpazīstams auto nozarē, kas tikko sāka attīstīties.

1910-future

Šodien

SAVIENOTIE AUTOMOBIĻI

Mēs turpinām savu tradīciju strādāt auto industrijā ar pirmo V2X sertifikācijas programmu.
V2X ir bezvadu komunikācijas tehnoloģija, kas ir svarīga pašbraucošo automobiļu ieviešanā.

1920

1920

INSPEKCIJAS

Modernās industriālās revolūcijas laikā Bureau Veritas veicinājām progresu un ekspansiju dzelzceļa industrijā, nodrošinot metāla detaļu un aprīkojuma inspekciju pakalpojumus.

1920-future

Šodien

DRONU UZRAUDZĪBA

Droni atvieglo inspekciju procesu, ļaujot mūsu tehniķiem ātrāk un drošāk veikt produktu apskati, nodrošinot uzlabotu infrastruktūras uzturēšanu un pārvaldīšanu.

1960

1960

CELTNIECĪBAS BUMS

Pēc Otrā pasaules kara Bureau Veritas uzraudzīja celtniecības uzplaukumu. Bureau Veritas pilnveidoja savu kompetenci, kas bija vērsta uz cilvēku drošību un energoefektivitātes uzlabošanu.

1960-future

Šodien

DIGITĀLĀ MODELĒŠANA

Bureau Veritas revolucionizēja celtniecības procesa uzraudzību ar savu Celtniecības Informācijas Modelēšanas rīku, kas digitāli pārbauda arhitektu projektus saskaņā ar standartiem un noteikumiem, nodrošinot atbilstību un uzticamību.

1990

1990

PIEGĀDES ĶĒŽU VADĪBA

Globalizācijas sākuma fāzē Bureau Veritas aizsteidzās priekšā piegādes ķēžu vadības tirgum, ieviešot jaunas iniciatīvas, lai uzlabotu izsekojamību un novērtētu pārvaldības sistēmas.

1990-future

Šodien

KLIENTU IESPĒJAS

No pašiem pirmsākumiem klienti var izsekot produktiem sākot no rūpnīcas līdz gala lietotājam, dodot iespēju ielūkoties ražošanas un izstrādes procesā.

2007

2007

IPO (Publiskais akciju piedāvājums)

Bureau Veritas sākotnējais publiskais piedāvājums deva iespēju virknei investoru – Francijas un starptautiskajiem, oficiāliem un privātajiem –veikt ieguldījumus un dalīties mūsu panākumos.

2007-future

Šodien

GLOBĀLĀ EKSPANSIJA

Bureau Veritas paplašinās visā pasaulē, un mūsu stratēģiskais mērķis ir mainīties līdzi klientu apmierinātības prasībām, patērētāju un sabiedrības vajadzībām arī turpmāk.

2015

2015

ENERĢIJA

Līdz ar enerģijas patēriņa palielināšanos pasaulē Bureau Veritas palīdz izveidot piejūras un jūras piekrastes infrastruktūru, lai nodrošinātu enerģijas piegādi globālai ekonomikai.

2015-future

Šodien

ZAĻĀ NĀKOTNE

Bureau Veritas iesaistās inovatīvajos enerģijas pārveidošanas procesos, pievēršot lielu uzmanību ilgtspējīgiem risinājumiem, veicinot līderību naftas un gāzes rūpniecības attīstībā.