Mūsu stāsti

Image
ilazdina

Iveta Lazdiņa

Bureau Veritas Baltijas valstu vadītāja
Bureau Veritas Latvia Valdes locekle

Bureau Veritas Latvia strādāju kopš 2006. gada. Esmu gandarīta un patiesi lepojos par iespēju strādāt kopā ar kolēģiem - jomas ekspertiem un līderiem, Latvijā un visā pasaulē.

Mūsdienās daudz runā par iespēju samazināt riskus, kas var radīt apdraudējumus katram no mums ikdienā, kā arī vidē un sabiedrībā ilgtermiņā. Bureau Veritas jau vairāk kā 180 gadu garumā piedāvā dažādus atbilstības novērtējumus, kuru būtība ir drošības paaugstināšana, risku samazināšana un to apzināta vadība. Tas attiecas uz kuģu drošības un kravu piegādēm, visdažādākajiem kvalitātes un vides jautājumiem, drošas darba vides un sociālā jomā, informācijas drošības un daudz citās sfērās.

Bureau Veritas ļoti liela vērība tiek veltīta Darba ētikai, atbildīgai attieksmei un precizitātei. Augstie darba standarti, dinamiskā vide un nepārtraukta zināšanu pilnveidošana ir pamatvērtības vadot 3 Baltijas valstu – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas birojus.
Bureau Veritas ir ļoti daudz iespēju pilnveidoties, augt karjerā, pielietojot un nepārtraukti papildinot savas zināšanas un praktiskās iemaņas.

   
Image
Andrejs Boka - Sertifikācijas vadītājs

Andrejs Boka

Bureau Veritas Latvia Sertifikācijas vadītājs

Laiks ir parādījis, ka biznesa pasaulei ir vajadzīgs kāds, kurš apliecina patiesību. Atbilstības apliecinājumu meklēšana kā galvenais uzdevums, kas jāveic ikdienā. Uzticība veidojas gadu gaitā, bet var sabrukt ātri. Jo vecāks ir uzņēmums, jo arvien vairāk pieaug atbildība. Strādājot Bureau Veritas Latvia, tā ir arī mana un manu kolēģu galvenā atbildība – veidot un saglabāt uzticību.

Mēs radām uzticības pasauli, veicam neatkarīga vērtētāja darbu, pieņemot taisnīgus lēmumus - izsniegt atbilstības apliecinājumu vai nē. Katra standarta pamatā ir ideja, ko izdevējorganizācija vai apvienība, pamatojoties uz zinātniskiem pētījumiem, labas ražošanas prakses piemēriem un nākotnes redzējumu, nes pasaulē. Mēs kalpojam šai idejai, jo mūsu klienti īsteno tos!

Kvalitāte, vides aizsardzība, darba aizsardzība, energoefektivitāte, datu aizsardzība, darbības nepārtrauktība, piegādes drošība rada ilgtspējīgu vidi cilvēkiem šodien un nākotnē. Mēs aktīvi piedalāmies nākotnes veidošanā.

   

Iveta Mežinska

Bureau Veritas Latvia Kvalitātes vadītāja un Sertifikācijas Tehniskā vadītāja

Bureau Veritas ir liela un globāla korporācija, kurā strādājot, var apjaust patiesos atbilstības novērtēšanas mērogus un ietekmi uz biznesu. Mūsu klientu vēlmes un vajadzības saņemt specifiskus sertifikācijas pakalpojumus liek ik dienas meklēt jaunus risinājumus, kas ir saskanīgi ar Bureau Veritas pamatvērtībām – godīgumu, objektivitāti, neietekmējamību.

Pateicoties mūsu auditoru zināšanām, prasmēm, spējām un pieredzei dažādās nozarēs, mēs spējam klientiem Latvijā sniegt sertifikācijas pakalpojumus, ko viņi sagaida. Esmu gandarīta, ka katra diena Bureau Veritas ir savādāka, kopā ar enerģiskiem, azartiskiem kolēģiem un klientiem, kas mudina apgūt jaunas jomas.

   
Image
gnikolajevs

Gints Nikolajevs

Bureau Veritas Latvia Darba drošības vadītājs

Pirms vairākiem gadiem, uzsākot darba gaitas Bureau Veritas, bija dota iespēja pievienoties īstam profesionāļu kolektīvam. Tas bija redzams un jūtams uzreiz. Esam uzņēmums, kas apvieno dažādu nozaru speciālistus, mūsu ikdiena paiet, strādājot dažādu nozaru uzņēmumos, kas ļauj darbu paveikt ar lielāku pievienoto vērtību klientam.

Mūsu klienti jeb kā man patīk teikt: “sadarbības partneri”, gan lielāki, gan mazāki, gan vietējā mērogā pazīstami, gan starptautiski atzīti uzņēmumi, izvēloties sadarbību ar BV, var nešaubīties, ka saņemtais pakalpojums būs tieši tāds, kādu viņi sagaida. Ar katru dienu, ar katru auditu ikviens no mums kļūst pieredzes un zināšanu bagātāks, dodot iespēju tālāk dalīties ar šo uzkrāto pieredzi un zināšanām, un kopīgi veidot pasauli labāku, drošāku un videi draudzīgāku.

   

Lelde Matuko

Bureau Veritas Latvia Rūpniecības nodaļas Klientu menedžere

2018.gadā pieņēmu lēmumu būt par daļu no Bureau Veritas Latvia komandas, jo manas personīgās vērtības saskanēja ar uzņēmuma pamatvērtībām. Darbojoties ar saviem klientiem, mēs, kā komanda, koncentrējamies uz ilgtermiņa attiecību veidošanu. Mēs vadāmies pēc godīguma, sirsnības un uzticības principiem, jo klientu apmierinātība, sadarbībā ar mums, ir mūsu vissvarīgākā motivācija strādāt.

Strādājot Bureau Veritas Latvia, es nepārtraukti turpinu attīstīties kopā ar šo uzņēmumu, patstāvīgi paplašinot savas kompetences un iegūstot jaunas pieredzes.

Šobrīd esmu pateicīga būt par Bureau Veritas “zaļo pakalpojumu” virzītāju tirgū.

Mēs palīdzam uzņēmumiem strādāt pie ilgtspējīgas attīstības. Mūs visus, tāpat kā visas nozares pasaulē, ar ilgtspējību saista viens galvenais princips – mūsu planētas un tās resursu saglabāšana nākamajām paaudzēm, ieviešot jēgpilnas izmaiņas ikdienas rīcībā un saimniekošanā.

Ir svarīgi sākt apzināties savu radīto ietekmi uz vidi, lai varētu plānot un veikt savas ietekmes samazinājumu jau šodien. Noteikt savu ietekmi var ar dažādiem aprēķiniem, piemēram, produktu vides deklarāciju izstrāde, CO2 aprēķini un citu Bureau Veritas pakalpojumi, ko piedāvājām šobrīd tirgū.