strategy-cover

Mūsu stratēģija:
stiprināt mūsu izaugsmi

Paplašinot mūsu pakalpojumu klāstu, attīstot Bureau Veritas starptautisko darbības tīklu un aktīvi sekojot globālajām tendencēm, mēs spējam arvien labāk sekmēt savu klientu attīstību, veicinot ilgtspējīgu nākotni.

 1.  Paplašināt darbību tirgū, fokusējoties uz galvenajām izaugsmes iniciatīvām
  Mēs arvien paplašinām piedāvāto pakalpojumu klāstu jau tradicionālajos tirgos. Mērķa sasniegšanai esam apzinājuši vairākas iniciatīvas, tai skaitā OPEX pakalpojumus (infrastruktūras uzturēšanas gaitā) specifiskos segmentos (nafta & gāze, enerģija & komunālie pakalpojumi, ķīmiskā rūpniecība). Mēs plānojam palielināt savu darbību pakalpojumos, kas saistīti ar mājsaimniecību patēriņu: celtniecība & infrastruktūra, lauksaimniecība-pārtika, auto industrija un viedās tehnoloģijas.
 2. Kļūt par partneri, kuru izvēlējušās lielās starptautiskās korporācijas
  Mēs attīstām arvien integrētākus globālus risinājumus, lai atvieglotu un nodrošinātu klientu darījumus un darbības. Šie pakalpojumi ietver inspekcijas, auditus, testēšanu un datu pārvaldību, tai skaitā arvien pieaugošu digitālo saturu un spēcīgu uzskaites pārvaldību, kas adresēta starptautisko korporāciju vajadzībām.
 3. Attīstīt un pilnveidot mūsu mobilitātes iespējas un uzlabot produktivitāti
  Mēs attīstām iekšējas iniciatīvas, tādas kā Excellence@BV. Nepārtraukti palielinām mūsu pakalpojumu digitālo saturu un pieejamību.
 4. Līdzsvarot mūsu globālo tīklu
  Testēšana, inspekcijas, sertifikācijas pakalpojumi atšķiras pēc lieluma, sektora un atrašanās vietas. Strādājam ar klientiem no 500 Fortune saraksta ASV līdz strauji attīstošiem tirgiem Ķīnā. Mēs specializējamies risinājumu nodrošināšanā visos ģeogrāfiskos reģionos, tādējādi paplašinot un pilnveidojot savu globālo klātbūtni piecos reģionos : Eiropā, Tuvajos Austrumos, Āfrikā, Amerikā, Āzijas un Klusā Okeāna reģionā.
 5. Spēlēt vadošo lomu tirgus konsolidācijā
  Savu izaugsmi mēs nodrošinām palielinot apgrozījumu ar iekšējiem resursiem, gan turpinot iegādāties mazos un vidēja lieluma uzņēmumus specifiskos tirgos un ģeogrāfiskajos reģionos. Tas dod iespēju konsolidēt sadrumstalotos un atsevišķi funkcionējošos testēšanas, inspekcijas un sertifikācijas pakalpojumus.

2025. GADA stratēģija

2021. g. 4. cet. Bureau Veritas sniegs info par finanšu plāniem līdz 2025. gadam. Bureau Veritas grupas stingrie pamatprincipi paliek nemainīgi un skaidri apliecina kompānijas esošās stratēģijas noturīgumu. Tādējādi, pirms nākošā stratēģiskā plāna paziņošanas, Bureau Veritas turpina 2015. gadā uzsākto stratēģiju, kas jau sevi ir pierādījusi kā ļoti veiksmīgu. Galvenie stratēģijas virzieni, kas apzināti kā izaugsmes pamats nākamajiem gadiem, ir iekļauti visu Grupas uzņēmumu esošajos darbības plānos.

TENDENCES, KAS VEICINA TESTĒŠANAS, INSPEKCIJAS, SERTIFIKĀCIJAS SEKTORA ATTĪSTĪBU

Megatrends infographics EN

STRATĒĢISKA FOKUSĒŠANĀS UZ ILGTSPĒJĪBU

Bureau Veritas pamatdarbība paliek nemainīga, tā ir vērsta uz vērtējumiem ne-finanšu sektorā. Jau tagad, pirms ir publicēts nākošā perioda stratēģiskais plāns, Bureau Veritas ir prezentējusi savu sociālās un vides atbildības stratēģiju 2025. gadam. Šī stratēģija, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Ilgtspējīgas Attīstības mērķiem, ir vērsta uz “Labākas pasaules veidošanu”.

Tā ir vērsta trīs stratēģiskos virzienos:

 • ”Veidot labāku darba vietu”
 • ”Veidot labāku vidi”
 • “Veidot labākas biznesa prakses”, kā balstās uz trīs ilgtspējības pīlāriem - “Sociālais & Cilvēkresursu kapitāls”, “Vide” un “Pārvaldība”.