51-EPD

EPD Produkta vides deklarācija

IZAICINĀJUMS

Klimata izmaiņas ir visnopietnākie draudi mūsu planētai, līdz ar to 21. gadsimtā dzīvojošo cilvēku vidū pieaug pieprasījums pēc videi draudzīgiem produktiem. Valstu valdības ceļ trauksmi, izstrādājot jaunus vides aizsardzības noteikumus vietējiem un starptautiskajiem tirgiem.

Produkta vides deklarācijas (EPD) vispārējais mērķis, saskaņā ar starptautisko standartu ISO 21930 (2007) par būvniecības produktu vides deklarēšanu, ir "veicināt tādu celtniecības produktu pieprasījumu un piegādi, kas rada mazāk stresa videi, izmantojot pārbaudāmu un precīzu saziņu, lai informācija par būvizstrādājumu vides aspektiem nav maldinoša, tādējādi stimulējot virzību tirgū uz pastāvīgiem vides uzlabojumiem".

KAS IR Produkta Vides Deklarācija (EPD)?

Produktu Vides Deklarācija (EPD) ir izveidota saskaņā ar starptautiskiem standartiem, Deklarāciju pārbauda trešās puses (neatkarīgs atbilstības vērtētājs, piemēram, Bureau Veritas), kas sniedz pārskatāmu un salīdzināmu informāciju par produktu dzīves cikla ietekmi uz vidi. Tā ir brīvprātīga produkta ražošanas dzīves cikla ietekmes uz vidi deklarēšana.

Produktu Vides Deklarācija (EPD)  ir dažādi pielietojumi, ieskaitot zaļo publisko iepirkumu (GPP) un ēku novērtēšanas shēmas (LEED; BREEAM). Produktu Vides Deklarācija (EPD)  (sauktas arī par  III tipa vides deklarācijām)   jēdziens tika izstrādāts, lai Deklarāciju, galvenokārt, izmantotu komunikācijā starp uzņēmumiem, taču standarti neliedz to izmantošanu komunikācijā starp patērētājiem, jo deklarācija ļauj tieši salīdzināt jūsu produktu ar citiem tirgū esošajiem.

EPD pats dokuments par sevi nesniedz norādi, ka produkts ir videi labāks, bet, ja salīdzināšanai ar citiem produktiem izmanto pārbaudītus aprēķinus, tad:

 • Produkta uzrādītos ietekmes uz vidi rādītājus var salīdzināt ar tādiem pat vai līdzīgiem ražojumiem (salīdzinot ar nozari var demonstrēt labākus ekoloģiskos raksturlielumus)
 • Atjaunināta produkta EPD (vai vidējie produkta EPD) tiek salīdzināta ar vecāku versiju (tādejādi var demonstrēt pastāvīgus uzlabojumus ražotāja vai nozares līmenī)
KAS IR IEKĻAUTS EPD?
 • Nepārprotami dati un informācija par produkta vai materiāla ietekmi uz vidi visā vai daļā tā dzīves cikla laikā
 • Informācija par tādiem jautājumiem kā vide, veselība un drošība, izturība, lietošanas prasības un atbilstošas pārstrādes vai apglabāšanas metodes
 • Trešās puses pārbaude, vai dati ir iegūti, ievērojot attiecīgus noteikumus un starptautiskos standartus. Ar būvizstrādājumu EPD saistītie standarti ietver ISO 14025 (2006) un Eiropas standartu EN 15804 (2013)
Bureau Veritas Latvia risinājumi
 1. Tikšanās pie ražotāja – produkta ražošanas procesa apskate un sapulce ar mērķu noteikšanu, produkta dzīves cikla aprēķināšanas (LCA-life cycle assessment) darbības jomas precizēšana, termiņu un atbildīgo personu noteikšanu un pienākumu sadalīšanu.
 2. Datu vākšana – šis posms ir uzņēmuma atbildībā. Uzņēmumam ir jāsaskaņo datu vākšana ar piegādātājiem un ražošanas vadītājiem. Datu vākšanā ir jāievēro produkta ražošanas posmi. Bureau Veritas nodrošina specifisku datu vākšanas tabulu un sniedz tehnisko atbalstu.
 3. Pēc datu apkopošanas dati tiek apstrādāti un ievadīti programmā, kura izveido produkta modeli.
 4. Produkta dzīves cikla novērtējuma atskaites sagatavošana (Life cycle assessment report).
 5. Deklarācijas sagatavošana atbilstoši standarta EN 15804 formāta prasībām.
 6. Atbalsts pie neatkarīgas deklarācijas verifikācijas.
IEGUVUMI
 • Izmaksu ietaupījumu noteikšana: ņemot vērā pieaugošās un nepastāvīgākās enerģijas un resursu izmaksas, ražotājiem, kuri izmanto tādus rīkus kā dzīves cikla novērtējums (LCA- life cycle assessment), kas kvantitatīvi nosaka resursu un enerģijas patēriņu visā viņu produktu vērtību ķēdē, būs labākas iespējas izpētīt /izanalizēt alternatīvas stratēģijas un iespējas, kas var ietaupīt izmaksas un samazināt šo tendenču iedarbību
 • Gatavošanās mainīgajām tirgus vajadzībām: aizvien svarīgāka ir ilgtspējīgāku ēku celtniecība. Tāpat projektēšanā un / vai iepirkumā arvien biežāk tiek pieprasīta vai vēlama precīzāka informācija par produktu ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Ražotāji, kuri saprot savu produktu ietekmi uz vidi un kuriem ir EPD, var vieglāk izpildīt šīs prasības un izmantot piedāvātās iespējas (LEED, BREAM u.c.)
 • Ēkas informācijas modelēšana (BIM Building Information Model/ Būves Informācijas Modelis): BIM integrētās projektēšanas un izmantošanas nākotnes potenciāls sniedz papildu iespējas visa ēkas dzīves cikla novērtēšanai. Ražotājiem, kuri saviem izstrādājumiem izstrādā LCA un EPD, būs kvantitatīvie dati, kas nākotnē būs pieejami BIM, radot iespējas ātrāk un lētāk novērtēt ēkas ekoloģiskos raksturlielumus.