51-EPD

EPD- PRODUKTA VIDES DEKLARĀCIJA. DZĪVES CIKLA NOVĒRTĒJUMS (LCA)

Please see the translation in English below the article.

IZAICINĀJUMS

Klimata izmaiņas ir visnopietnākie draudi mūsu planētai, līdz ar to 21. gadsimtā dzīvojošo cilvēku vidū pieaug pieprasījums pēc videi draudzīgiem produktiem. Eiropas Savienība šobrīd ir izvirzījusi ambiciozu mērķi – 2050. gadā sasniegt klimatneitralitāti, kas nozīmē papildus jaunas likumdošanas prasības, kas uzņēmumiem liks vairāk domāt un rīkoties, lai samazinātu to darbības ietekmi uz vidi.

Lai samazināt ietekmi uz vidi, ir jānovērtē patērēto resursu, materiālu ietekmes, veicot emisiju aprēķinus. Produkta Dzīves cikla ietekmes (LCA – life cycle assessment) novērtējuma metodoloģija ir starptautiskā līmenī atzīta zinātniskā metodoloģija, kas sniedz pārskatāmu informāciju par produkta vai pakalpojuma Dzīves cikla radīto ietekmi uz vidi. Aprēķini tiek veikti saskaņā ar ISO 14040 sērijas standartiem. Viena no jau pazīstamākajām pieejām ir aprēķinu veikšana -  izstrādājot Produkta Vides Deklarācijas (EPD).

Kas ir Produkta Vides Deklarācija (EPD)?

Produktu Vides Deklarācija (EPD) ir dokuments, kas izveidots saskaņā ar starptautiskiem standartiem (ISO 14025 un ISO 14040 sērijas standarti). Produktu Vides Deklarācija (EPD) sniedz pārskatāmu un salīdzināmu informāciju par produkta dzīves cikla ietekmi uz vidi.

Produkta Vides Deklarācijai (EPD) ir dažādi pielietojumi, un tās izstrādā gan vienam produktam, gan dažādām produktu un pakalpojumu grupām, t.sk. piemēram, pārtikas produktiem, iepakojumam, elektrības ražošanas procesiem, auto industrijā, būvmateriāliem u.c.

Lielākais pieprasījums pēc Produkta Vides Deklarācijām (EPD) šobrīd ir būvniecības nozarē (atbilstoši EN 15804) – “Zaļās shēmas” – BREAM, LEED u.c. Nīderlande kopš 2013. gada pieprasa informāciju par ietekmi uz vidi ēkām, kas lielākas par 100 m.2 Zviedrijā no 2022. gada 1. janvāra Produkta Vides Deklarāciju (EPD) izstrāde ir obligāta prasība būvmateriāliem, kas tiks izmantoti jaunām ēkām.

Produkta Vides Deklarācija (EPD) kā dokuments nesniedz norādi, ka produkts ir videi labāks. Tā satur pārbaudītu, uz aprēķiniem balstītu, informāciju salīdzināšanai ar citiem līdzvērtīgiem produktiem, pakalpojumiem. Sagatavojot Produkta Vides Deklarāciju (EPD):

 • Produkta uzrādītos ietekmes uz vidi rādītājus (resursus) var salīdzināt ar analogiem vai līdzīgiem ražojumiem. Ar šo salīdzinājumu attiecīgajā nozarē var pierādīt labākus ekoloģiskos raksturlielumus.
 • Atjaunojot Produkta Vides Deklarāciju EPD vai izmantojot vidējos Deklarācijas EPD rādītājus,  produkta parametri tiek salīdzināti ar iepriekšējo versiju(piem., rezultāti pirms investīcijām), tādējādi var demonstrēt pastāvīgus uzlabojumus ražotāja vai nozares līmenī.
KAS IR IEKĻAUTS PRODUKTA VIDES DEKLARĀCIJĀ (EPD)?
 • Dati un informācija par produkta vai materiāla ietekmi uz vidi visā vai daļā tā dzīves cikla laikā
 • Informācija, kas raksturo produkta ietekmes uz vidi, veselību un drošību, lietošanas prasības un atbilstošas pārstrādes vai apglabāšanas metodes
 • Trešās puses neatkarīgs novērtējums- apliecinājums, vai dati ir iegūti un pielietoti atbilstoši piemērojamiem noteikumiem un starptautiskos standartiem
Bureau Veritas Latvia risinājumi
 1. Atbalsts nepieciešamo datu ieguves apkopošanas procesā
 2. Dzīves cikla ietekmes (LCA) uz vidi novērtējums.
 3. Dzīves cikla analīzes (LCA) atskaites un Produkta Vides Deklarācijas (EPD) izstrāde
 4. Atbalsts, veicot neatkarīgu  Produktu Vides Deklarācijas (EPD) verifikāciju
JŪSU IEGUVUMI
 • Izmaksu ietaupījums - izmantojot tādus rīkus kā Dzīves cikla novērtējums (LCA), kas kvantitatīvi atspoguļo resursu patēriņu visā produkta ražošanās vai pakalpojuma sniegšanā ķēdē, sniegs labākas iespējas analizēt alternatīvas stratēģijas, lai optimizētu energoresursu patēriņu
 • Skandināvijas un citu jaunu tirgu prasību izpilde, tai skaitā konkurētspējas celšana, apliecinot savu atbildīgo attieksmi pret uz vidi
 • Gatavību mainīgajām tirgus vajadzībām, kur aizvien svarīgāk kļūst apliecināt produktu vai pakalpojumu ietekmi uz vidi.
 • Apliecinājums ilgtspējīgai ēku celtniecībai, precīzas informācijas par produktu ekoloģiskajiem raksturlielumiem demonstrēšana jau projektēšanas stadijā, agrīnā iepirkumu prasību izpildes stadijā. Ražotāji, kuri izprot savu produktu ietekmi uz vidi un kuriem ir sagatavotas Produkta Vides Deklarācijas (EPD), var vieglāk izpildīt iepirkumu prasības un izmantot piedāvātās iespējas (LEED, BREAM u.c.)
 • Iespēja salīdzināt sava produkta vai pakalpojuma ietekmi ar konkurentu ražojumiem
Bureau Veritas Latvia kopš 2019. gada ir pieredze PRODUKTU VIDES DEKLARĀCIJU (EPD) izstrādē vairā kā 60 dažādiem būvmateriālu veidiem.

References uz publiski pieejamām deklarācijām (reģistrētas līdz 02.06.2022):

CHALLENGE

The climate changes are the greatest threat to our planet, thereby the people of the 21st century have a growing demand for eco- friendly products. The governments raise the alarm by developing new environmental protection rules for the local and international markets.

The purpose of the Environmental Product Declaration (EPD) in accordance with the international standard ISO 21930 (2007) on environmental declaration of building products “encourage the demand and supply of such building products that cause less stress on the environment through clear communication of verifiable and accurate product information, to provide non-misleading information about the environmental aspects of the building products, thus stimulating the potential for market-driven continuous environmental improvement”.

WHAT IS ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD)?

The Environmental Product Declaration (EPD) is created in accordance with the international standards. The declaration is verified by third parties (independent verifier of conformity, for instance, Bureau Veritas) that communicates transparent and comparable information about the life-cycle environmental impact of products. This is a voluntary declaration of the life-cycle environmental impact of a product.

The Environmental Product Declaration (EPD) has different types of use, including the “green”public procurements (GPP) and building assessment schemes (LEED; BREEAM). The definition of the Environmental Product Declaration (EPD) (also called type III environmental declarations) was developed with intent to use the Declaration primarily in business-to business communication, but their use in business-to-consumer communication is not precluded because the declaration allows to compare your product with others on the market.

The Environmental Product Declaration (EPD) does not provide reference that the product is better for the environment, however, if verified calculations are applied for comparison with other products, then:

 • The environmental indicators characteristic to the product may be compared with products that perform same function or similar products (in comparison with the field of industry or demonstrate better ecological qualities)
 • Updated product EPD (or average product EPD) is compared with later version (thereby constant improvements may be demonstrated at the level of industry)
WHAT IS INCLUDED IN EPD

Explicit data and information about the environmental impact of a product or material over its entire or partial life-cycle.

Information about such issues as environment, health and safety, reliability, requirements for use and appropriate methods for processing or storage.

Third party verification whether the data are obtained in compliance with respective rules and international standards. The standards related to construction product EPD comprise ISO 14025 (2006) and the European standard EN 15804 (2013).

BUREAU VERITAS SOLUTIONS
 1. Visit to the manufacturer - inspection of the product manufacturing process and convening a meeting where goals are set, calculation updated for LCA-life cycle assessment, time-limits determined and responsible persons assigned, and duties allocated.
 2. Data collection – this phase is under the responsibility of the company.
  The Company shall coordinate the data collection with the suppliers and production managers. The data collection shall be consistent with the product manufacturing stages. Bureau Veritas ensures a specific table for data collection and provides technical support.
 3. After summarizing, the data shall be processed and entered in the programme which forms the product model.
 4. Product life-cycle assessment report.
 5. Preparation of declaration in compliance with the requirements of format for EN 15804 standard.
 6. Support for independent verification of the declaration.
BENEFITS

Determining the costs savings: taking into consideration the growing and changeable costs for energy and resources, the manufacturers who use such instruments as LCA – life-cycle assessment which quantifies the consumption of energy and recourses along the entire chain of product values, will have better possibilities to explore/analyse alternative strategies and opportunities thus saving costs and reducing exposure of these tendencies.

Preparing for the changeable market requirements: the sustainable construction of buildings becomes more and more important. Likewise, the information about the ecological indicators of the products is increasingly required for the design and/ or the procurement. The manufacturers who understand the environmental impact of their products and who possess EPD, may meet these requirements more easily and use the offered opportunities (LEED, BREAM etc.).

Information modelling about the building (BIM Building Information Model): the future potential of BIM integrated design and application provides additional possibilities for assessment of the entire life-cycle of the building. The manufacturers who develop LCA and EPD for their products will possess qualitative data which will be available to BIM in future creating possibilities to assess quicker and cheaper the ecological indicators of the building.