18-izejvielas-un-materiali

Izejvielas un materiāli

Bureau Veritas piedāvā uz starptautisku pieredzi balstītus pakalpojumus - inspekcijas un auditus, mērījumus, riska analīzi un citas tehniskās konsultācijas, kā arī vadības sistēmu un procesu sertifikāciju.

Uzņēmumi, kas nodarbojas ar ķīmiskās, farmaceitiskās, celulozes, papīra produkcijas ražošanu vai arī strādā ieguves nozarē, saprot, cik būtiski ir rūpīgi un nepārtraukti vadīt kvalitātes, darba drošības un arodveselības, vides jautājumus visā ražošanas procesā.