Better_environment_cover

Veidojot labāku vidi

Katru dienu mēs palīdzam saviem klientiem samazināt riskus, kas it īpaši saistīti ar vides aizsardzību un sociālo atbildību.

Vienlaicīgi mēs rādām priekšzīmi riska ietekmes mazināšanā un labākas vides veidošanā.

Mūsu mērķis ir kļūt par labu paraugu oglekļa emisiju samazināšanā un biodaudzveidības aizsardzībā.

Mūsu vērtību veidošana

 • Palielinātas investīcijas un jauno tehnoloģiju izmantošana
 • ISO 14001 sertifikācija atbildīgai attīstībai un progresam
 • Apņemšanās klimata un bioloģiskās daudzveidības jomā
 • Politiku izstrādāšana: ceļojumi, ēkas, elastīgs darbs, biodaudzveidība

Bureau Veritas ieguldījums Apvienoto Nāciju Ilgtspējīgas Attīstības mērķos:

UN Sustainable Development Goals number 3, 5 and 8 with text in English

Mūsu apņemšanās

 • Mūsu politiku īstenošana
 • Oglekļa emisiju samazināšana, izmantojot:
  • Mūsu transporta flotes pārkārtošanu
  • Samazinot enerģijas patēriņu dažādās iekārtās
  • Pielāgojot mūsu ceļojumu dinamiku
  • Samazinot SEG emisijas un adaptējoties klimata pārmaiņām
 • Atbalstot biodaudzveidības aizsardzību
 • Veicinot iekšējo cirkulāro ekonomiku

VAIRĀK PAR BUREAU VERITAS ZAĻĀS ENERĢIJAS PAKALPOJUMIEM UN RISINĀJUMIEM VIRZĪBĀ UZ ILGTSPĒJĪBU

Uzzināt vairāk