ISO 20000-1:2008

Ziņas

Bureau Veritas Latvia izsniedz vienu no pirmajiem ISO 20000:2018 atbilstības sertifikātiem!

2. Dec. 2020

Esam priecīgi un gandarīti paziņot, ka mūsu sadarbības partneris-  AppXite SIA ir saņēmis  ISO 20000-1:2018  sertifikātu, atbilstoši jaunākajām - 2018.gada redakcijas prasībām!

ISO 20000-1 ir informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības sistēmas standarts, kas nosaka prasības pakalpojumu sniedzējam, kā plānot, izveidot, ieviest, uzraudzīt, uzturēt, pārskatīt, un uzlabot informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldību. 

2020. gada novembrī sekmīgi  noritēja  AppXite SIA sertifikācijas audits, saskaņā ar ISO 20000-1:2018 prasībām. Audita rezultātā, uzņēmums AppXite SIA tika atzīts par atbilstošu standarta jaunākās redakcijas prasībām un ir ieguvis sertifikātu, kurš ir derīgs trīs gadus!

Esam lepni par savu sadarbības partneri AppXite SIA par, kopā ar Bureau Veritas Latvia, sasniegto rezultātu!