ilgtspējas ziņošana

News

 

ILGTSPĒJAS ZIŅOŠANAS APTAUJA - 2022

26. Jūl. 2022

Aptaujas mērķis ir sniegt globālu ieskatu uzņēmumu ilgtspējas ziņošanas brieduma pakāpē un identificēt kopējās problēmas.

Šīs aptaujas mērķis ir sniegt globālu ieskatu uzņēmumu ilgtspējas ziņošanas brieduma pakāpē un identificēt kopējās problēmas. Aptauja ir anonīma un aizņems ne vairāk par 10 minūtēm tās aizpildīšanai, un tāpat kā mūsu iepriekšējās aptaujās, iegūtie rezultāti tiks paziņoti dalībniekiem kopā ar pateicību par viņu sniegumu.

Aptauja ir anonīma un aizņems ne vairāk par 10 minūtēm tās aizpildīšanai, un tāpat kā mūsu iepriekšējās aptaujās, iegūtie rezultāti tiks paziņoti dalībniekiem kopā ar pateicību par viņu sniegumu.

Sākt aptauju