green-iso-14001

Ziņas

ISO 14001:2015 PRASĪBU SKAIDROJUMS (16.05.) 

2. Maijs. 2022

Par vides vadības sistēmas izveidošanu, uzturēšanu un pilnveidošanu, ISO 14001 prasībām un to pielietošanu organizācijas darbībā

Kurss: "Kvalitātes vadības sistēma saskaņā ar standartu ISO 14001."

Mērķis: Izpratne par Vides vadības sistēmas izveidošanu, uzturēšanu un pilnveidošanu, ISO 14001 prasībām un to pielietošanu organizācijas darbībā, priekšrocībām un ieguvumiem, ieviešot vides vadības sistēmu. Mērķauditorija: Šīs mācības ir paredzētas interesentiem, kuri vēlas izveidot Vides pārvaldības sistēmu uzņēmumā. Ideja ir - paralēli mācību procesam- ieviest Vides vadības sistēmu. Kursa dalībnieki attālinātā formātā tiekas ik nedēļu - izrunā “teoriju”, aplūko piemērus un izmēģina kaut ko arī praktiski nodarbībās, bet mācību starplaikos cilvēki savos uzņēmumos veido dokumentāciju, ievieš nepieciešamās darbības un ideālā variantā ir gatavi sertifikācijai, ja, protams, visu paspēj un vēlas izdarīt. Šis kurss nebūs piemērotākais variants uzņēmumiem, kuriem vides pārvaldības sistēma jau ir ieviesta.

Vairāk informācijas: https://www.bureauveritas.lv/apmacibas-kursi-un-seminari