ISO 27001

Ziņas

ISO 27001 aizsargā personas datus!

6. Apr. 2021

Drošība pirmajā vietā!

Pasaulē tiek novēroti arvien vairāk gadījumu, kas saistīti ar personas datu zaudēšanu un noplūdi. Tiek atklāti arī datu drošības pārkāpumi, saistībā ar GDPR (VDAR - Vispārīgā datu aizsardzības regula) regulas pārkāpumiem. Tāpēc, vēl jo vairāk ir svarīga informācijas pārvaldības sistēmas nozīme un tās drošība!

ISO 27001 ir visnozīmīgākais standarts, kas nosaka prasības organizācijām un iestādēm to informācijas pārvaldības sistēmām, kā arī ļauj uzņēmumiem novērtēt aizsardzības pakāpi pret iespējamiem ārējiem un iekšējiem riskiem. Standarts liek risināt būtiskus un precīzus jautājumus, dod precīzas vadlīnijas, kas jāievēro uzņēmumu un organizāciju vadībai, to pārstāvjiem, organizējot savu darbu un nodrošinot datu aizsardzības un drošības līmeni. Lēmumiem ir jābūt pamatotiem, caurspīdīgiem un kritiski izvērtētiem. ISO 27001 standarts ir veids, kā apliecināt savu uzņēmumu kā drošu un atbildīgu organizāciju, kura rūpējās par informācijas un datu drošību. Tostarp arī tik svarīgo personas datu drošību!

Nodrošinot datu un informācijas aizsardzību (ISO 27001), uzņēmumam ir izveidots stabils pamats personas datu aizsardzības prasību izpildei. Pārkāpumi personas datu likuma jomā ir ne tikai nelikumīga datu apstrāde, bet arī datu zaudēšana un datu noplūde. Datu fiziskā aizsardzība, piekļuves sistēmu drošība, datu pārsūtīšanas protokoli un virkne citu būtisku aspektu, ir kritiskie punkti, kuriem ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Tas nozīmē, ka datu noplūde vai zaudējums, kas daļēji vai pilnībā sastāv no identificējamiem un personu identificējošiem datiem, ir divkāršs trieciens uzņēmuma darbībai un reputācijai. Tas ir ļoti nozīmīgs finansiāls trieciens, ja tiek pierādīta uzņēmuma vaina.

Tāpēc nekad nedrīkst aizmirst, ka personas dati, ir dati, kuru aizsardzību nosaka ne tikai kā apstrādājamā datu subjekta piekrišana, bet gan virkne pasākumu, kuri jāveic, nepārtraukti jāvērtē un jāpārskata.

Labākais risinājums un ceļš uz novērtētu datu drošības sistēmu ir starptautiski atzīta un pasaulē jau daudzu uzņēmumu novērtētā ISO 27001 sistēmas ieviešana!