SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU ZIŅOJUMU UN APGALVOJUMU VALIDĀCIJAI UN VERIFIKĀCIJAI

Ziņas

BUREAU VERITAS LATVIA SAŅEM AKREDITĀCIJU SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU ZIŅOJUMU UN APGALVOJUMU VALIDĀCIJAI UN VERIFIKĀCIJAI !

23. Feb. 2022

Ilgtspēja, klimatneitralitāte, Carbon footprint, EPD - tie vairs nav nākotnes, tie ir tagadnes jautājumi!

2022. gada 11. februārī, Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir piešķīris Bureau Veritas Latvia Verifikācijas institūcijai (GHG-488) tiesības veikt siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņojumu un apgalvojumu validāciju un verifikāciju reglamentētajā sfērā atbilstoši standartiem ISO 14064-1 (Siltumnīcefekta gāzes. 1.daļa: Specifikācija ar norādījumiem siltumnīcefekta gāzu emisijas un likvidēšanas kvantitatīvai noteikšanai un pārskatu sagatavošanai organizāciju līmenī) un ISO 14064-2 (Siltumnīcefekta gāzes. 2.daļa: Specifikācija ar vadlīnijām projektu līmenī siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas vai likvidēšanas uzlabojumu kvantitatīvai noteikšanai, monitorēšanai un ziņošanai).

Akreditācija ir augsts novērtējums BUREAU VERITAS veikto validāciju un verifikāciju precizitātei un darbībai kopumā!

Akreditācija ir novērtējums ne tikai BUREAU VERITAS, tas ir novērtējums visiem mūsu sadarbības partneriem un tiem daudzajiem uzņēmumiem, kas ir uzsākuši un veic savu oglekļa dioksīda CO2 ietekmes aprēķinu!

Sazinieties ar mums!

Par zaļu nākotni!