Šķelda

News

SURE (SUstainable REsources Verification Scheme) - ilgtspējīga resursu pārbaudes shēma

22. Nov. 2022

SURE sertifikācijas shēma atzīta, lai apliecinātu (verificētu) ilgtspējīgu biomasas izmantošanu elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanā.

Atjaunojamo energoresursu lietošana Eiropas savienībā tiek regulēta direktīvas līmenī. Viena no, šajā jomā, svarīgākajām ir REDII – Direktīva. Tā paredzēta, lai regulētu no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu. REDII – Direktīva ir piemērota daudzu dalībvalstu normatīvajos aktos. Piemēram, Latvijā šīs direktīvas prasības ir atspoguļotas Enerģētikas likumā, Biodegvielas likumā, Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kā arī citos normatīvos aktos.

REDII direktīvas ietvaros, veiksmīgi tiek sertificēti uzņēmumi, kuri piedalās biodegvielas ražošanas un piegādes ķēdēs. Tādi uzņēmumi ir arī mūsu Valstī. Raugoties no pieprasījuma / piedāvājuma principa, Latvijā ir populāra Vācijas nevalstiskā sertifikācijas shēma - ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) - Ilgtspējas un oglekļa emisiju sertifikācija. ISCC sertifikācijas shēma ir oficiāli atzīta kā viena no brīvprātīgajām shēmām, kura apliecina normatīvo aktu izpildi.

ISCC shēmai ir savi ierobežojumi, tā piemēram, to nevar izmantot, lai apliecinātu ilgtspējīgi iegūtas biomasas apriti, kas tiek saražota mežsaimniecībās. Eiropas Savienībā ir arī citas sertifikācijas shēmas, kuras var izmantot jau tagad. Tā, piemēram, SURE (SUstainable REsources Verification Scheme) - ilgtspējīga resursu pārbaudes shēma, kas, līdz šim, nav īpaši pazīstama Latvijā. SURE sertifikācijas shēma atzīta, lai apliecinātu (verificētu) ilgtspējīgu biomasas izmantošanu elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanā.