eecs apliecinājums

Ziņas

BUREAU VERITAS LATVIA IR IEGUVUSI AKREDITĀCIJU SARAŽOTĀS ELEKTROENERĢIJAS IZCELSMES APLIECINĀJUMA DATU APSTIPRINĀŠANAI

16. Sep. 2022

Bureau Veritas Latvia, kā pirmie un vienīgie, ir tiesīgi veikt, akreditētu (LATAK), elektroenerģijas ražošanas vienību reģistrācijas veidlapā un enerģijas avota vai augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas deklarācijā norādīto datu apstiprināšanu!  

DOMĀJAM ZAĻI! RĪKOJAMIES ZAĻI!

BUREAU VERITAS LATVIA IR IEGUVUSI AKREDITĀCIJU SARAŽOTĀS ELEKTROENERĢIJAS, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas koģenerācijas elektrostacijā,  deklarācijā norādīto datu apstiprināšanai, kur tālākais posms, elektroenerģijas ražotājiem vai tirgotājiem, ir Izcelsmes apliecinājumu saņemšana.

Bureau Veritas Latvia, kā pirmie un vienīgie, ir tiesīgi veikt, akreditētu (LATAK), elektroenerģijas ražošanas vienību reģistrācijas veidlapā un enerģijas avota vai augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas deklarācijā norādīto datu apstiprināšanu!  

Ievērojot Elektroenerģijas tirgus likuma prasības, elektroenerģijas ražotājam ir jāapliecina tās izcelsme - https://likumi.lv/ta/id/108834-elektroenergijas-tirgus-likums

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums ir elektronisks dokuments, kas pierāda saražotās elektroenerģijas izcelsmi (elektroenerģijas ražošanai izmantotos resursus un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju). Saskaņā ar normatīvo regulējumu, EECS izcelsmes apliecinājumi ir vienīgā metode, kā pierādīt galapatērētājam, ka noteikta enerģijas daļa vai noteikts enerģijas daudzums ir ražots no atjaunojamiem enerģijas avotiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā. EECS izcelsmes apliecinājums tiek izdots elektroenerģijai, kas ražota no atjaunojamiem enerģijas avotiem un augstas efektivitātes koģenerācijā.

Vairāk par risinājumu- https://www.bureauveritas.lv/pakalpojumi/inspekcija-un-verifikacija/elektroenergijas-izcelsmes-apliecinajums

SAZINIETIES AR MUMS!