Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums - Eiropas Enerģijas sertifikācijas shēmā (EECS)

Bureau Veritas sekmīgi veic ražošanas vienību reģistrācijas formu apstiprināšanu dalībai Eiropas Enerģijas sertifikācijas shēmas (EECS) izcelsmes apliecinājumu saņemšanai!
KAS IR ELEKTROENERĢIJAS IZCELSMES APLIECINĀJUMS?

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums ir elektronisks dokuments, kas pierāda saražotās elektroenerģijas izcelsmi (elektroenerģijas ražošanai izmantotos resursus un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju). Saskaņā ar normatīvo regulējumu, EECS izcelsmes apliecinājumi ir vienīgā metode, kā pierādīt galapatērētājam, ka noteikta enerģijas daļa vai noteikts enerģijas daudzums ir ražots no atjaunojamiem enerģijas avotiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā. EECS izcelsmes apliecinājums tiek izdots elektroenerģijai, kas ražota no atjaunojamiem enerģijas avotiem un augstas efektivitātes koģenerācijā.

EECS izcelsmes apliecinājumu mērķi ir :

  • Atbalsts patērētājiem un atjaunojamās elektroenerģijas ražotājiem.
  • Apliecināt ražotāja atbildīgo attieksmi pret vidi un atbalstu CO2 izmešu mazināšanā.
  • Stimulēt atjaunojamo elektroenerģijas resursu ražošanas nozares attīstību.

Bureau Veritas Latvia (shēmā norādītais Ražošanas auditors) ir neatkarīgs akreditēts Ražošanas auditors, kura uzdevums ir pārbaudīt un apstiprināt informāciju, kuru sniedz elektroenerģijas ražotājs.

likumdošans prasības
Bureau Veritas Latvia palīdzēs Jums iegūt EECS apliecinājumu, lai sekmētu un apliecinātu Jūsu uzņēmuma sekmīgu attīstību!