end-of-waste

End-of-waste

End-of-waste koncepcijas ietvaros Eiropas Savienība ir izstrādājusi kritērijus, kuri definē nosacījumus dažādiem atkritumu veidiem, kurus izmanto otrreizējai pārstrādei. Ir pieņemti trīs galvenie regulējumi: 333/2011 (tērauda un alumīnija lūžņi), 1179/2012 (stikla lauskas) un 715/2013(vara lūžņi), t.i., likumi, kurus ievērojot, atkritumu pārstrādājošās kompānijas un pārstrādāto atkritumu iepircēji var pielīdzināt savus atkritumus izejvielām.

Minētajos noteikumos ir aprakstīta pārbaudes procedūra, kuru var veikt tikai neatkarīgs kvalificēts verificētājs -  Akreditētā institūcija, Bureau Veritas,  pārbauda kvalitātes vadības sistēmas atbilstību Regulējumu noteiktajām prasībām.

Galvenie ieguvumi un paredzamie sasniegumi:
  • konkurētspējas uzlabošana
  • kompānijas tēla uzlabošana
  • klientu skaita pieaugums
  • ieņēmumu paaugstināšana
  • ES jaunu tirgus apguve
Iekšējo resursu optimizēšana

To apliecina arī 2014. gada Eiropas Savienībā veiktā oficiālā aptauja* starp uzņēmējiem, kuru bizness ir saistīts ar atkritumu pārstrādi vai pārstrādāto atkritumu iepirkšanu.

Bureau Veritas Latvia ir vienīgā akreditēta iestāde Latvijā, kas nodrošina kvalitātes vadības sistēmas verifikāciju atbilstoši Eiropas Savienības Regulējumiem:

Bureau Veritas Latvia ar atbildību veic Regulējumu verifikāciju, kas veicina Eiropas iniciatīvu End-of-waste, kura ļauj Eiropas savienībai sasniegt uzstādītos mērķus vides aizsardzības jomā.

Kopā mēs varam!