32-inspekcija-un-verifikacija

Inspekcija un verifikācija

Pārliecība par savu produktu, līdzekļu un sistēmu uzticamību un integritāti!

Bureau Veritas inspekcijas un verifikācijas pakalpojumi sniedz klientiem pārliecību, ka klienta saražotie produkti, darbības procesi un iekārtas atbilst gan starptautiskiem standartiem, gan vietējā, likumdošanas prasībām un normatīviem, kā arī  brīvprātīgajiem standartiem un  pašu noteiktajām prasībām. Pakalpojumi aptver visus kvalitātes, veselības un drošības un vides pārvaldības, kā arī efektivitātes un aktīvu integritātes aspektus. Patēriņa preču gadījumā Bureau Veritas veic pārbaudes pirms gatavās produkcijas nosūtīšanas, samazinot produktu  trūkumu risku, aizsargājot ražotāju un mazumtirgotāju reputāciju.

Inspekcijas un verifikācijas ietver pārbaudi uz vietas, vai produkts/sistēma atbilst noteiktajiem kritērijiem. Inspekcijas un verifikācijas aptver plašu pakalpojumu klāstu, kas izstrādāti, lai samazinātu risku, kontrolētu kvalitāti un pārbaudītu kvantitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Produkts, pakalpojums vai iekārta tiek pārbaudīta vairākas reizes tā dzīves cikla laikā, lai pārliecinātos, ka tas ir atbilstoši izstrādāts, tiek  efektīvi un pareizi lietots, kā arī atbilst noteiktajiem kvalitātes un drošības standartiem.

Bureau Veritas sniedz pilnu pakalpojumu klāstu, lai novērtētu ēkās iestrādāto iekārtu un instalāciju, piemēram, energosistēmu, ugunsdrošības ierīču, liftu un mašīnu, katlu un sildītāju, atbilstību kvalitātes un veselības un drošības noteikumiem. Mērķis ir nodrošināt to drošību un uzticamību.

Bureau Veritas Inspekcijas un verifikācijas pakalpojumi ietver pārbaudes uzstādot aprīkojumu vai pēc apkopes vai remonta, kā arī periodiskas pārbaudes.

Pateicoties mūsu zināšanām par piemērojamiem noteikumiem valstīs, kurās Bureau Veritas strādā, mēs arī varam palīdzēt un konsultēt klientus par to, kas ir jāzina, lai nodrošinātu optimālu viņu ēku un aprīkojuma uzturēšanu, tai skaitā, tas var ietvert regulāru tehniskās apkopes darbu uzraudzību.