SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU ZIŅOJUMU UN APGALVOJUMU VALIDĀCIJAI UN VERIFIKĀCIJAI

Kas ir ISO 14064?

ISO 14064 ietver trīs daļas: ISO 14064-1, ISO 14064-2 un ISO 14064-3. Starptautiskie standarti sniedz iespēju uzņēmumiem visā pasaulē mērīt un ziņot savas SEG emisijas, ievērojot kopējus principus. Starptautiski uzņēmumi, uzņēmumu korporācijas varēs sagatavot pārskatus un ziņojumus, izmantojot vienotus noteikumus un procedūras. Visi uzņēmumiem būs iespējams salīdzināt sevi ar līdzīgiem visā pasaulē SEG izpildījuma nozīmē, potenciāli līdzsvarojot savu konkrēto SEG emisijas izpildes veiktspēju un iegūstot konkurētspējīgu priekšrocību.

ZIŅOŠANA

ISO 14064-1 ietver prasības un vadlīnijas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju kvantitātes analīzei un ziņošanai par radītām un novērstām emisijām organizācijas līmenī. Tas attiecas uz pilnu ciklu -  no projekta līdz faktiski radīto SEG verifikāciju. Bureau Veritas piedāvā ISO 14064-1 verifikācijas kopš 2006. gada, un mums ir izveidojusies plaša pieredze. Verifikācija ļauj organizācijām brīvprātīgi demonstrēt savu oglekļa dioksīda pēdas aprēķinu un mērījumu uzticamību ar ziņošanas palīdzību.

IZAICINĀJUMI

Klimata izmaiņām var būt potenciāla ietekme  uz vides, sociālo un ekonomisko sistēmu.  Tādējādi tiek izstrādātas valdību un citu ieinteresēto pušu iniciatīvas, lai ierobežotu SEG emisijas, izmantojot dažādas reglamentētās shēmas un stimulēšanas programmas, starptautiskus nolīgumus un projektus.

MŪSU ATBALSTS

Bureau Veritas Certification pakalpojumi ietver uzņēmumu SEG emisiju pārvaldības konsekvences, caurspīdīguma un uzticamības novērtēšanu. Mēs validējam un verificējam uzņēmumu SEG emisiju ziņojumus, kas palīdz uzņēmumam pārvaldīt ar SEG saistītas atbildības, aktīvus un riskus, kādi varētu rasties nākotnē.

IEGUVUMI

Kādi ir ieguvumi, nosakot SEG emisijas?

  • Sagatavošanās atbilstības saistību izpildei nākotnē
  • Iespējami precīzāka ziņošana klientiem, akcionāriem un citām ieinteresētajām pusēm
  • Informācija, lai zinātu, kādus SEG samazināšanas centienus īstenot, pamatojoties uz aktuāliem un vēsturiskiem datiem
  • Iespēja ātri rīkoties, lai samazinātu  SEG emisijas

Kādi ir ieguvumi SEG uzskaitē un ziņošanā  atbilstoši ISO 14064 standartiem?

  • Uzlabot korporatīvo tēlu un reputāciju ieinteresēto pušu acīs
  • Apmierināt ieinteresēto pušu un klientu vēlmes
  • Samazināt ietekmi uz cilvēku veselību un vidi
  • Identificēt galvenās problēmas un iespējas  pilnveidei un  SEG emisiju samazināšanai

AKREDITĀCIJA

Verifikācija, ko veic pieredzējusi institūcija  Bureau Veritas Certification, ir pamatots apliecinājums par  verificētā uzņēmuma apņemšanos darboties ilgtspējīgi.