40-personu-sertifikacija

Personu sertifikācija

Bureau Veritas Latvia piedāvā metinātāju sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā  saskaņā ar standarta prasībām  - LVS EN/IEC 17024 - atbilstības novērtēšanas vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām.

Normatīvie akti un standarti metinātāju sertifikācijai

Metinātāju sertificēšana reglamentētajā sfērā atbilstoši:

MK noteikumi Nr.348 no 07.06.2016., punkts 10; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/68/EU (15.05.2014), Pielikums I, p.3.1.2.

MK noteikumi Nr.588 „ Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā” II daļa ( 18.07.2006.);

LVS EN 287-1 „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana - 1.daļa : tēraudi”

LVS EN ISO 9606-1: 2012 „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metode - 1.daļa: Tēraudi”;

LVS EN ISO 9606-2 „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana – 2.daļa: Alumīnijs un alumīnija sakausējumi”;

LVS EN ISO 9606-3 „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana – 3.daļa: Varš un vara sakausējumi”;

LVS EN ISO 9606-4 „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana – 4.daļa: Niķelis un niķeļa sakausējumi”;

LVS EN ISO 9606-5 „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana – 5.daļa: Titāns un titāna sakausējumi, cirkonijs un cirkonija sakausējumi”;

Nereglamentētajā sfērā atbilstoši:

LVS EN ISO 9606-1  „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metode -1.daļa: Tēraudi”;

LVS EN ISO 13585  „Cietlodēšana. Kvalifikācijas pārbaude lodētājiem un lodēšanas operatoriem”;

LVS EN ISO 14732  „Metināšanas personāls. Metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju kvalifikācijas pārbaude metālisku materiālu mehanizētai un automatizētai metināšanai”;

LVS EN ISO 9606-2 „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana – 2.daļa: Alumīnijs un alumīnija sakausējumi”;

LVS EN ISO 9606-3 „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana – 3.daļa: Varš un vara sakausējumi”;

LVS EN ISO 9606-4 „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana – 4.daļa: Niķelis un niķeļa sakausējumi”;

LVS EN ISO 9606-5 „Metinātāju kvalifikācijas pārbaude. Kausēšanas metināšana – 5.daļa: Titāns un titāna sakausējumi, cirkonijs un cirkonija sakausējumi”;

LVS EN 14732:2013 „Metināšanas personāls. Metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju kvalifikācijas pārbaude metālisku materiālu mehanizētai un automatizētai metināšanai”.

Sertifikācijas procesa etapi
  • Pieteikums (ja pretendents vēlas iegūt sertifikāciju variākos metināšanas veidos jāiesniedz pieteikums katram metināšanas veidam atsevišķi)
  • Dokumentu izskatīšana
  • Eksaminācija (praktiskais eksāmens) un laboratorijas testu veikšana
  • Rezultātu vērtēšana, lēmums par sertifikāciju
  • Serifikāta izsniegšana, sertificētās personas uzraudzība

Lai iegūtu atbilstošu sertifikātu, pretendents, iesniedzot pieteikumu, pievieno šādus dokumentus:

  • dokumentus par specializētās metinātāju mācību iestādes beigšanu (reglamentētajā sfērā);
  • dokumentus par specializētas metinātāju mācību iestādes beigšanu vai izziņu par pretendenta darba stāžu metināšanā - vismaz ½ gads (nereglamentētā sfērā);
  • 1 fotogrāfija 4x5 cm vai fotogrāfija digitālā formātā.

Pēc vienošanās eksāmenu iespējams kārtot konkrētajā uzņēmumā vai ražotnē, vai arī nepieciešamības gadījumā sertifikācijas institūcija - Bureau Veritas Latvia nodrošina eksaminācijai nepieciešamās telpas un aprīkojumu.