autocelu-drosibas-inspekcija-un-melno-punktu-vadiba

Autoceļu drošības inspekcija un melno punktu vadība

Pakalpojumi paredzēti, lai novērtētu un preventīvi uzlabotu autoceļu un ielu satiksmes drošību. Tiek izmantotas dažādas metodes, lai noteiktu bīstamākās zonas, izvērtētu tās un sniegtu risinājumus situācijas uzlabošanai saskaņā ar jaunākajām tendencēm autoceļu un ielu satiksmes drošības uzlabošanai. Izmantojot šos pakalpojumus un atbilstoši reaģējot tiks neapšaubāmi uzlabota drošība uz autoceļiem un ielām un samazināts negadījumos cietušo satiksmes dalībnieku daudzums.

IZAICINĀJUMS

Autosatiksmes infrastruktūrai mūsdienās ir jābūt “piedodošai”. Jebkurš autovadītājs var pieļaut kļūdas, tādēļ mūsdienās viens ļoti nozīmīgs mērķis ir radīt un uzturēt infrastruktūru, kur negadījums nerada smagas traumas satiksmes dalībniekiem. Infrastruktūra noveco un sistemātiskas problēmas būvējot jaunus autoceļus un ielas vai uzturot tos, rada nepieciešamību preventīvi un neatkarīgi novērtēt to stāvokli. Jebkurš ir pelnījis pārvietoties par doršiem ceļiem.

IEGUVUMI

  • Bīstamo vietu noteikšana balstoties uz apsekošanas rezultātiem vai negadījumu skaita
  • Bīstamības cēloņu noteikšana
  • Risinājumi noteiktu situāciju uzlabošanai
  • Droša infrastruktūra bez smagiem negadījumiem
  • Sistemātisku problēmu noteikšana un iespējas tās novērst