33-shop-inspection-piegades-uzraudziba

Piegādes uzraudzība

Piegādes uzraudzība - “shop inspection” (biznesa vidē angļu valodas apzīmējums)

Ja plānojat veikt iepirkumu pie Latvijas vai ārvalstu partnera (jo īpaši svarīgi, ja paredzams liels iepirkuma apjoms, Ir būtiski piegādes termiņi, to nepārtrauktĪBA, kvalitāte), piegādes uzraudzība (shop inspection), tai skaitā, ražošanas uzraudzība ir efektīvākais instruments kā samazināt riskus, kuri negatīvi var ietekmēt Jūsu uzņēmuma darbību, līguma izpildi vai projekta norisi.

Bureau Veritas Latvia kā neatkarīga atbilstības vērtēšanas institūcija piedāvā veikt iepirkuma un/vai piegādes uzraudzību (shop inspection), tādējādi ievērojami samazinot potenciālos riskus.

Iepirkuma un piegādes uzraudzība (shop inspection) tiek veikta atbilstoši Jūsu noteiktām, tai skaitā piemērojamo standartu, līguma prasībām. Tie var būt starptautiski standarti un/vai vietējie standarti, likumdošanas prasības, konkrēta projekta, līguma prasības. Pirms katras iepirkuma un piegādes uzraudzības uzsākšanas tiek precizēts uzraudzības apjoms, ziņojuma forma, to regularitāte, kā arī ekspertu, inspektoru kompetences prasības.

Iepirkuma un piegādes uzraudzība (shop inspection) var veikt jebkurā iepirkuma posmā:

 • sākot no projekta stadijas(design)
 • izejmateriālu iegādes (supply) līdz gatava izstrādājuma (iekārta / konstrukcija) izgatavošanas beigām (production), tai skaitā ieskaitot pašu piegādi (delivery)/uzstādīšanu, testēšanu(testing)

 Piegādes uzraudzība (shop inspection) var ietvert:

 • vizuālo apskati
 • mērījumus
 • laboratorijas testus, nesagraujošo testēšanu
 • dažādus funkcionālos un mehāniskos testus

Iepirkuma un piegādes uzraudzība (shop inspection) procesā tiek piesaistīti Bureau Veritas kvalificēti eksperti/inspektori saskaņā ar piegādes uzraudzības procesa specifiku.

Iepikruma un piegādes uzraudzību (shop inspection) varam veikt jebkurā pasaules valstī, izmantojot Bureau Veritas biroju tīklu.

KAM DOMĀTI IEPIRKUMA UN PIEGĀDES UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI?

Iepirkuma un Piegādes uzraudzību veicam gan Latvijā, gan ārvalstīs

 • Lieliem un maziem ražotājiem, kuri iepērk izejemateriālus, detaļas, iekārtas
 • Būvniekiem, iegādājoties būvmateriālus, konstrukcijas u.c. būves elementus
 • Projektu īstenotājiem, kuriem ir svarīgas savlaicīgas un kvalitatīvas piegādes
 • Ražotājiem, lai apliecinātu savas saražotās produkcijas atbilstību pasūtītāja noteiktajām prasībām

 • Ja nepieciešams apliecināt potenciālā Jūsu klienta acīs Jūsu uzņēmuma spēju izpildīt nākotnes pasūtījumu (kompetence, ražošanas iekārtas u.c)
JŪSU IEGUVUMI
 • Pārliecība par pasūtījuma izpildi - noteikto kvalitātes, kvantitātes prasību un laika termiņu ievērošanu

 • Darba izpildes ziņojumi ar informāciju par ražošanas un/vai piegādes procesa norisi (iknedēļas vai citā regularitātē)
 • Samazināta negaidītu problēmu rašānās (brāķis, kavēšanās, nesaskaņota izejmateriālu aizvietošana u.c.) produktu/iekārtu ražošanā un/vai piegādē. t.sk. stingra konstatēto neatbilstību novēršanas uzraudzība atbilstoši Jūsu noteiktajām darbībām
 • Efektīva laika plānošana un izmaksu vadība
 • Ražošanai un/vai tālākai tirdzniecībai nepārtraukta procesa nodrošināšana
UZRAUDZĪBAS DARBĪBAS SFĒRAS
 • Mehāniskās iekārtas un to komplektējošās detaļas
 • Būvmateriāli un industriālās iekārtas
 • Elektrotehnikas, sakaru iekārtas, to komplektējošās sastāvdaļas
 • Pārtikas produkti un lauksaimniecības preces, to izejvielas
 • Sporta preces un aprīkojums
 • IT aprīkojums
 • Medicīnas ierīces
KAS VEIC IEPIRKUMU UN PIEGĀŽU UZRAUDZĪBU (SHOP INSPECTION)?
 • Bureau Veritas grupā ir īpaša “shop inspection” ekspertu kvalifikācijas, apmācību un monitoringa kārtība
 • Ekspertu kvalifikācijas tiek grupētas pēc noteiktiem kritērijiem, piemēram, ar metālapstrādi, metināšanu, ar elektriskajām iekārtām, spiedieniekārtām, projektēšanu u.c. saistītie eksperti
 • Ekspertu kvalifikācijas tiek uzraudzītas un pilnveidotas Bureau Veritas grupas ietvaros, ieskaitot periodiskas apmācības, zināšanu pārbaudes, testi
 • Bureau Veritas grupas ietvaros tiek analizēts un nepārtraukti pilnveidots inspekciju ziņojumu pārraudzības process
BUREAU VERITAS - GADSIMTU PIEREDZE ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANĀ

Pasaulē jau izsenis ir pieņemts atbilstību apliecināt ar sertifikāciju, atbilstības novērtējumiem, inspekcijām un testiem. Uzņēmums Bureau Veritas ir dibināts 1828. gadā. Tas ir globāls līderis testēšanas, inspekciju un sertifikācijas jomā, piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumus un palīdzot klientiem sasniegt pieaugošās prasības attiecībā uz kvalitāti, drošību, apkārtējās vides aizsardzību un sociālo atbildību.