corsia-verifikacija

CORSIA verifikācija

Saskaņā ar 2020.gada 25.marta Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” lēmumu Bureau Veritas Latvia ir akreditēta veikt Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Starptautiskās aviācijas radīto oglekļa emisiju izlīdzināšanas un samazināšanas shēmas (CORSIA) verifikāciju.

Šis ir nozīmīgs solis civilās aviācijas pakalpojumu nodrošināšanai mūsu reģionā, jo līdz ar EU ETS (EU Emissions Trading System) tagad mūsu klienti ir nodrošināti arī pasaules verifikācijas shēmas iespēju.

CORSIA ir pirmais globālā tirgus pasākums nozarē. Tas palīdz sasniegt ICAO izvirzīto mērķi - panākt oglekļa neitrālu izaugsmi sākot ar 2020. gadu, papildinot citus pasākumus, piemēram, tehnoloģiskos jauninājumus, darbības uzlabojumus un ilgtspējīgu aviācijas degvielu. Pēc CORSIA pieņemšanas 39. ICAO asamblejā 2016. gadā, ICAO izstrādāja standartus un ieteikto praksi (SARP) un vadlīnijas CORSIA uzraudzības, ziņošanas un verifikācijas (MRV) sistēmas ieviešanai. Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, visiem gaisa kuģiem, kas darbojas starptautiskos maršrutos, katru gadu tiek uzraudzīta CO2 emisija. Šīs emisijas tiks pārbaudītas un paziņotas ICAO no 2020. gada, izmantojot CORSIA centrālo reģistru.”