zala-energija

Zaļie pakalpojumi ceļā uz ilgtspējīgu attīstību

Bureau Veritas ir uzņēmums, kas sniedz saviem klientiem pakalpojumus, tā sauktajā Bizness sabiedrības drošībai segmentā jeb angliski “Business to Business to Society”. Mūsu misija ir veidot uzticību starp uzņēmumiem, valsts iestādēm un gala patērētājiem. Kā pasaules līderis inspekciju, testēšanas un sertifikācijas pakalpojumu jomā, Bureau Veritas sniedz atbalstu vairāk kā 400 000 klientiem visā pasaulē, lai mūsu klientu darbības izpildījums būtu uzticams, efektīvs, orientēts uz ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un ilgtspējīgu pasauli.

Ilgtspēja ir iekļauta mūsu - Bureau Veritas stratēģijā, visā mūsu organizācijā un mūsu piedāvāto pakalpojumu klāstā.

Bureau Veritas Latvia, balstoties uz mūsu ekspertu zināšanām un pieredzi, saviem klientiem nodrošina mūsdienīgus risinājumus kvalitātes, darba drošības, vides pārvaldības, sociālās atbildības klientu produktu vai pakalpojumu pilnveides jomā. Bureau Veritas Latvia sniedz augsti kvalificētu atbalstu klientiem produktu un pakalpojumu izstrādes, resursu piegādes un ražošanas procesos. Mēs piedāvājam zināšanas visos produktu un pakalpojumu piegādes ķēdes posmos, sākot no izejvielu ieguves līdz produktu izmantošanai. Bureau Veritas ir būtiska loma jaunās mobilitātes jomā. Bureau Veritas aktīvi līdzdarbojas klientu ilgtspējības stratēģijas īstenošanā.

Arvien biežāk mēs dzirdam aicinājumus pievērst uzmanību resursu patēriņam un pārdomātai rīcībai ar tiem. Mums ir jākļūst par klimata neitrālu civilizāciju, lai saglabātu sev un nākamajām paaudzēm mūsu mājas - Zemi!

Tas uzliek par pienākumu rīkoties nekavējoties – jau šodien!

Eiropas Savienības likumdošana ir izvirzījusi klimata neitralitāti par vienu no primārajiem mērķiem. Bureau Veritas Latvia seko līdzi aktuālajām izmaiņām Latvijas likumdošanas prasībās, piedāvājot arvien jaunus risinājumus šo prasību izpildes nodrošināšanai.