safe-guard

Safe Guard

Kas ir Restart Your Business with Bureau Veritas

Šobrīd - drošība pirmajā vietā! Restart Your Business with Bureau Veritas  ir pakalpojums, ar kura palīdzību apliecināt paveikto klientu apkalpošanas drošības nodrošināšanā. Lai gan burtiski tulkojot izklausās kā “pār-startēt” Jūsu biznesu, te nav domāta biznesa pārtraukšana kā tāda. Nē! Restart Your Business with Bureau Veritas nozīmē procesu novērtēšanu, kuras rezultātā notiek klientu apkalpošanas kultūras, attieksmes pāreja citā, jaunā kvalitātes līmenī. Līmenī, kur visa uzmanība tiek veltīta klientu drošībai, apmeklētājiem, uzņēmuma personālam. 

Restart Your Business with Bureau Veritas ir biznesa vides un procesu pārvaldības prasību kopums ar vienu vienīgu mērķi – analizēt, izslēgt, samazināt riskus, kuri var radīt draudus mūsdienu jaunajos apstākļos, tai skaitā,  primāri- riskus, kas saistīti ar COVID-19 saslimšanas izplatīšanos.   

Būtiski akcentēt, ka visas normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar COVID-19 risku samazināšanu, ir mainīgas, brīžiem pat ļoti īslaicīgas. Biznesam, kurš rūpējas par klientiem, personālu, apmeklētājiem, jādomā risku kategorijās, tos nepārtraukti analizējot un pielāgojot šo mainīgo apstākļu kontekstā. Risku izvērtējums paredz  piesardzību, stabilitāti, nepārtrauktību. Restart Your Business with Bureau Veritas ir starptautiski nozīmīgs apstiprinājums uzņēmumam par tā vadības pieņemtajiem lēmumiem drošības nodrošināšanā.  

Restart Your Business with Bureau Veritas ir iestrādātas praktiski noderīgākās prasības no sertifikācijas, verifikācijas un inspekcijas. Uzņēmumiem tiek novērtēta to spēja izpildīt noteiktās prasības un rekomendācijas, kā arī spēja operatīvi reaģēt uz izmaiņām. Ja minētās prasības ir izpildītas, uzņēmums iegūst tiesības uz Bureau Veritas Safe Guard zīmes lietošanu, kas nozīmē starptautiski atzītu apliecinājumu, ka uzņēmums ir spējīgs sekmīgi darboties mūsdienu mainīgajos apstākļos.

Jau vairāk kā 2000 Bureau Veritas klientu visā pasaulē demonstrē atbilstību šīm prasībām. Pašlaik vairāk kā 1500 klientu šo prasību izpildi pierāda esot auditā procesā. 

Interaktīva karte norāda uz pakalpojumu pielietojumu: https://restartwith.bureauveritas.com/.

Klientiem Restart Your Business with Bureau Veritas karte kalpo kā lielisks instruments sava ceļojuma plānošanai un uzturēšanās vietas izvēlei. 

Restart Your Business with Bureau Veritas:
  • Izvērtēti un analizēti riski
  • Klientu un personāla drošība
  • Starptautiski nozīmīgs un atpazīstams apliecinājums no Bureau Veritas
Restart Your Business with Bureau Veritas - tā ir iespēja demonstrēt uzņēmumu kā drošu un atbildīgu struktūru potenciālajiem klientiem, tai skaitā iegūstot priekšrocības attiecībā pret konkurentiem!