Cover-News-Hidrogenio_500k

News

BUREAU VERITAS iegūst tiesības veikt sertifikāciju pēc CertifHy™ ūdeņraža shēmas

1. Aug. 2023

CertifHy™ ir nevalstiskā sertifikācijas shēma, kas nodrošina ūdeņraža izcelsmes apliecinājumu visā Eiropā.

Tā ir radīta, lai atbalstītu ūdeņraža tirgus izaugsmi un caurskatāmību,- shēma nodrošina uzticamu rīku patērētājiem, lai sekotu ūdeņraža izcelsmes un vides aspektiem. Shēmas metodoloģija koncentrējas uz diviem aspektiem: izmantotās enerģijas izcelsmi un ūdeņraža ražošanas oglekļa pēdu. Sertifikāta iegūšana veicina atjaunojamā un zema oglekļa satura ūdeņraža tirdzniecību visā Eiropā.

https://group.bureauveritas.com/newsroom/bureau-veritas-becomes-certification-body-certifhytm-hydrogen-scheme