CORSIA

Ziņas

Bureau Veritas Latvia ir piešķirta akreditācija saskaņā ar corsia shēmu!

26. Mar. 2020

Priecājamies paziņot, ka Bureau Veritas Latvia ir piešķirta akreditācija siltumnīcefekta gāzu ziņojumu verifikācijai, saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) starptautiskās aviācijas radīto oglekļa emisiju izlīdzināšanas un samazināšanas shēmu (CORSIA).

CORSIA palīdz sasniegt ICAO izvirzīto mērķi - panākt oglekļa neitrālu izaugsmi sākot ar 2020. gadu, papildinot citus pasākumus, piemēram, tehnoloģiskos jauninājumus, darbības uzlabojumus un ilgtspējīgu aviācijas degvielu. Pēc CORSIA pieņemšanas 39. ICAO asamblejā 2016. gadā, ICAO izstrādāja standartus un vadlīnijas CORSIA uzraudzības, ziņošanas un verifikācijas sistēmas ieviešanai. 

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, visiem gaisa kuģiem, kas darbojas starptautiskos maršrutos, katru gadu tiek uzraudzītas CO2 emisijas. Šīs emisijas tiks pārbaudītas un paziņotas ICAO no 2020. gada, izmantojot CORSIA centrālo reģistru.