OHS

Ziņas

Bureau Veritas Latvia izdod pirmo ISO 45001 sertifikātu!

14. Feb. 2019

Pēc sekmīgi noslēgta audita SIA “Bureau Veritas Latvia”  ir izdevusi uzņēmumam SIA “Certex  Latvija” pirmo ISO 45001 sertifikātu, kurā ir apliecināta organizācijas arodveselības un darba drošības sistēmas atbilstība standartam ISO 45001:2018

Akreditēta arodveselības un darba drošības sistēmu vadības sertifikācija apliecina, ka organizācija ir veidota iekšēja vadības sistēma, kas nodrošina normatīvo prasību ievērošanu, efektīvu līdzsekošanu izmaiņām organizācijā un tās ārējā vidē un rūpes par organizācijas darbiniekiem un sadarbību ar apakšuzņēmējiem un piegādātājiem  darba drošības jomā. Droša darba vide  -  organizācijas darbības ilgtspējas pamats.